پرسشنامه بررسي سوءرفتار در خانواده نسبت به سالمندان (استاندارد)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسي سوءرفتار در خانواده نسبت به سالمندان (سوءرفتار روانشناختي، سلب اختيار، سوءرفتار جسمي، سوءرفتار مالي، طردشدگي، غفلت مراقبتي، غفلت عاطفي، غفلت مالي)

تعداد سوال: 49

تعداد بعد: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسي سوءرفتار در خانواده نسبت به سالمندان (استاندارد)

 سوءرفتار با سالمندان مسأله جديدي نيست؛ لكن اخيرا به عنوان يكي از مشكلات مهم بهداشت عمومي و نيز مشكل اجتماعي گسترده و رو به رشد در سراسر جهان مطرح شده كه به صورت عمدي يا سهوي به سالمند تحميل و سبب آسيب و آزار او ميشود. در حالي كه بسياري از صاحب نظر ان، نگراني عميقي نسبت به افزايش خشونت در خيابان ها و اماكن عمومي دارند، متاسفانه نشان داده شده است كه احتمال مورد خشونت قرار گرفتن فرد در محيط خانواده به مراتب بيش از خارج خانه است. بیشتر بخوانید