پرسشنامه بررسي ميزان رعايت استقلال مددجويان در بخش لیبر

هدف: ارزیابی ميزان رعايت استقلال مددجويان در بخش لیبر

تعداد سوال: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2500 تومان

خرید فایل

رعايت استقلال يکي از نيازهاي اساسي بيماران بوده و پرستاران نقش منحصر به فردي در برآورده نمودن اين نياز دارند. احترام به حريم انساني و شخصيت مستقل بيماران و رازداري و خودمختاري آنان يکي از اساسي ترين اصول اخلاق پزشکي است. مختار بودن بيمار در امر تصميم گيري و احترام به اين امر در حقيقت به معني آزادي در عمل و رفتار است.