پرسشنامه بررسی اثر مذهب، مادی گرایی و ویژگیهای جمعیت شناختی مصرف کننده بر درگیری ذهنی با پوشاک مد

هدف: بررسی اثر مذهب، مادی گرایی و ویژگیهای جمعیت شناختی مصرف کننده بر درگیری ذهنی با پوشاک مد

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی اثر مذهب، مادی گرایی و ویژگیهای جمعیت شناختی مصرف کننده بر درگیری ذهنی با پوشاک مد

یکی از موضوعات مهم در رفتار مصرف‌ کننده، پردازش اطلاعات توسط مصرف ‌کننده می‌باشد. یکی از عوامل مهم در پردازش اطلاعات، درگیری ذهنی مصرف کننده است که توجه زیادی را در دو دهه گذشته به خود جلب کرده است.درگیری ذهنی مصرف ‌کننده یکی از مهم­ترین مفاهیم حوزه بازاریابی و رفتار مصرف ‌کننده است که نسبت به سایر مفاهیم کمتر مورد تحقیق قرار گرفته است.