پرسشنامه بررسی ارتباط بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با کارایی آنان

هدف: بررسی ارتباط بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با کارایی آنان (توجه مدیر به دانش و مهارت کارکنان، درک مدیر از نقش کارکنان، میزان آموزش کارکنان، کارآیی کارکنان)
تعداد سوال: 32
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 23000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی ارتباط بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با کارایی آنان

انواع روش‌های ارزیابی عملکرد کارکنان
به تناسب توسعه مفاهیم در مدیریت منابع انسانی روش‌ها و متددهای مختلفی برای ارزشیابی کارکنان سازمانی به وجود آمده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

ارزیابی ۳۶۰ درجه
ارزیابی بازخورد «Feed back» بهترین و کارآمدترین ابزار موجود برای سنجش وضعیت عملکرد افراد است که با این حال کمترین استفاده از آن می‌شود. در این روش به کارمندان فرصت دریافت بازخورد عملکردشان از جانب سرپرست‌، همکاران، کارمندان و مشتریان داده می‌شود. هر فرد در ارزیابی خودش هم می‌تواند از ابزار ارزیابی ۳۶۰ درجه استفاده کند. مفیدترین فرآیندهای ارزیابی ۳۶۰ درجه، بازخوردهایی است که پایه آنها را رفتارهایی شامل می‌شود که کارمندان دیگر می‌توانند ببینند و فرد ارزیابی‌شونده، خودش متوجه آن رفتارها نیست. این ارزیابی، آگاهی‌ها درباره‌ مهارت‌ها و رفتارهای مطلوب در سازمان برای به انجام رساندن ماموریت، تحقق بخشیدن به رویاهای فردی و زندگی مطابق ارزش‌ها را بالا می‌برد. بیشتر بخوانید