پرسشنامه بررسی تأثیر شاخصهای استرس شغلی کارکنان بر میزان رضایتمندی کارکنان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تأثیر شاخصهای استرس شغلی کارکنان بر میزان رضایتمندی کارکنان (نقش، ارتباط، حمایت مسئولین، حمایت همکاران، کنترل، تقاضا، تغییرات، رضایتمندی کارکنان)

تعداد سوال: 40

تعداد بعد: 8

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 26000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تأثیر شاخصهای استرس شغلی کارکنان بر میزان رضایتمندی کارکنان

مفهوم استرس شغلی غالبا با چالش اشتباه گرفته میشود، اما این مفاهیم یکسان نیستند. چالش به لحاظ فیزیکی و روانی انرژی بخش است و به افراد انگیزه میدهد تا مهارتهای جدیدی را بیاموزند و در شغلشان استاد شوند. وقتی افراد بر چالشی غلبه میکنند، احساس رضایت دارند و این احساس برای کار سالم و ثمربخش مهم است. وقتی میگویند: «کمی استرس برایت خوب است»، غالبا منظورشان چالش است.

استرس شغلی چیست و چه دلایلی دارد؟

در این مورد اتفاق نظر وجود دارد که استرس شغلی به خاطر تعامل میان کارمند و شرایط کاری ایجاد میشود. اما در مورد دلیل اصلی استرس شغلی، دیدگاهها متفاوت هستند؛ ویژگیهای شخصیتی کارمند اهمیت بیشتری دارد یا شرایط کاری؟ این تمایز مهم است چرا که آنها به شیوه های مربوط به کاهش و جلوگیری از استرس در کار واکنشهای متفاوتی نشان میدهند.

بیشتر بخوانید