پرسشنامه بررسی تاثیر پیچیدگی سازمانی و تمرکز بر استراتژی های سازمان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تاثیر پیچیدگی سازمانی و تمرکز بر استراتژی های سازمان (ساختار سازمانی، پیچیدگی سازمانی، استراتژی تمرکز، استراتژی تهاجمی، استراتژی تدافعی)

تعداد سوال: 30

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 28000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تاثیر پیچیدگی سازمانی و تمرکز بر استراتژی های سازمان

تئوری آشوب برای درک و پیش بینی رفتارهای تصادفی سامانه های پیچیده با عطف توجه به اثر متقابل غیر خطی اجزاء آنها به کار می رود. ویژگی مهم سامانه های آشوبناک این است که می توانند نسبت به هر تغییر ناچیزی در شرایط اولیه سازمان های پیچیده به وجود می آید حساسیت نشان دهد. کانال های ارتباطی که از عناصر اصلی پیچیدگی سازمان های امروز به شمار می آیند صورت بندی مدل های ذهنی سازمانی را با استفاده از روش های مدل سازی رایج تقریبا ناممکن می سازند اما استفاده از تئوری آشوب می تواند به عنوان روشی کارامد برای مدل سازی سازمانی به کار رود. در این مقاله با تمرکز بر شبکه های ارتباطی افراد در درون سازمان که خود از نوع پیچیده هستند قابلیت فهم و کنترل پیچیدگی سازمان با تئوری آشوب مورد مطالعه قرار می گیرد. البته با طرح کنترل پیچیدگی، ادعایی در مورد رفع آن نمی شود. نظر به اهمیت و ضرورت پیش بینی و محاسبه پیچیدگی سازمان و محیط تابع احتمالی برای رویارویی سازمان با پروژه های جدید معرفی می شود. این تابع احتمال با نگرش به کانال های ارتباطی، که از پیچیدگی بالایی برخوردار است و قابلیت کنشگران سازمانی در پردازش اطلاعات صورت بندی میشود. پس از تعیین این تابع، آنتروپی احتمال محاسبه و با اندازه گیری عدم اطمینان حاصله، ساختارهای ارتباطی سازمانی چند عاملی با هم مقایسه می شوند.
با استفاده از مفاهیم و محاسبات انجام شده بر مبنای داده های واقعی و تعیین توابع به روش پلیا و محاسبه آنتروپی توابع مدلی مطرح می شود که بتواند به تناسب با پیچیدگی سازمانی، رفتار آن تابع را پیش بینی و تحت تاثیر قرار دهد. نتایج نهایی نشان می دهند وجود شبکه های ارتباطی منعطف و متناسب با هر پروژه در هر مقطع زمانی مشخص، و متناسب با توان افراد و ابزار درگیر در پروژه ضروری است و نمیتوان برای مدیریت انواع پروژه ها در مقاطع مختلف به استفاده از یک شبکه بهینه بسنده کرد بلکه با توجه به پیچیدگی ها در هر مقطع باید از شبکه هایی با شکل های متفاوت سود جست.