پرسشنامه بررسی رابطه بین جریان دانش خارجی، ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی

هدف: بررسی رابطه بین جریان دانش خارجی، ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی (جریان دانش خارجی، ظرفیت جذب، عملکرد نوآوری، عملکرد مالی)

تعداد سوال: 24

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 22000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه بین جریان دانش خارجی، ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی

ظرفیت جذب به عنوان توانایی بنگاه در تشخیص ارزش اطلاعات بیرونی جدید، جذب آن و به کارگیری آن در راستای اهداف تجاری بنگاه تعریف شده است. در واقع ظرفیت جذب یک قابلیت پویا مربوط به خلق و به کارگیری دانش است که توانایی بنگاه را در بدست آوردن و حفظ یک مزیت رقابتی افزایش می دهد.[۱]

از آن جایی که ظرفیت جذب، فعالیتی پویا و از جنس شناسایی و اکتساب دانش است و پایه دانشی نیز یکی از مهم‌ترین دارایی‌های سازمان برای دستیابی به مزیت رقابتی است . ظرفیت جذب ماهیتی بین رشته‌ای دارد و ردپای مفهوم ظرفیت جذب در حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت نوآوری ،عملکرد تجاری، انتقال بین سازمانی دانش ، یادگیری بین سازمانی و مدیریت دانش دیده می شود.