پرسشنامه بررسی رابطه وظایف مدیریت منابع انسانی با رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گر تعهد سازمانی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی رابطه وظایف مدیریت منابع انسانی با رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گر تعهد سازمانی (آموزش کارکنان، توسعه شغلی، عملکرد کارکنان، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی)

تعداد سوال: 40

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 28000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه وظایف مدیریت منابع انسانی با رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گر تعهد سازمانی
در نظام بوروكراتيك تمام تلاش مديران در جهت كسب كارايي بيشتر با حفظ سلسله مراتب هرمي سازمان بوده است. به همين جهت مناسبات سطحي و غير قابل اطمينان بين افراد وجود دارداما در نظام ارزشي انساني و دموكراتيك مناسباتي درست وقابل اطمينان در ميان مردم به وجود مي آيد. در چنين محيطي به سازمان و اعضاي آن فرصت داده مي شودكه تا حد توان پيش روند.بر اين اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشي دمكراتيك رو به افزايش است. اكنون كه اهميت شهروندان به عنوان يكي از منابع بسيار مهم سازمان درك شده است، رفتار آنها هم مي تواند بسيار بااهميت تلقي شود و از اين روست كه محققان زيادي به تجزيه و تحليل رفتار شهروندي پرداخته اند.به طور كلي رفتار شهروندي يك نوع رفتار ارزشمند ومفيد است كه افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز مي دهند.به اين ترتيب مطالعه و بررسي اينگونه رفتار افراد درسازمان كه به رفتار شهروندي سازماني1 شهرت يافته است، بسيار مهم و ضروري به نظرمي رسد.رفتار شهروندی سازمانی را می توان انعکاسی از رفتار های اخلاقی در فرد می باشد.رفتار اخلاقی منجر به رفتار شهروندی سازمانی می شود . کارکنانی که رفتارهای اخلاقی بالایی دارند بیشتر در رفتارها و فعالیت های فرا نقشی یا فرا وظیفه ای شرکت می کنند . رفتار اخلاقی می تواند جو عمومی سازمان را مهیای بروز رفتار شهروندی می نماید. زمانی که محیط سازمان به عنوان یک محیط اخلاقی سالم شناخته شود . انتظار بروز رفتارهای شهروندی سازما نی نیز بیشتر می شود . در دنیای پر رقابت کنونی با وجود افزایش استفاده از تکنولوژی اطلاعات، بازهم در عملکرد کارایی سازمان شکاف وجود دارد. اکنون قویاً این اعتقاد وجود دارد که عملکرد کارایی سازمان تا حدود زیادی به تلاش کارکنان که فراتر از الزامات تعریف شده، نقش می باشد بستگی دارد. بیشتر بخوانید