پرسشنامه بررسی علل کاربردی نبودن نتایج و یافته های پژوهشهای پرستاری (یزدی مقدم و محمدی، 1386)

هدف: بررسی علل کاربردی نبودن نتایج و یافته های پژوهشهای پرستاری (مشکلات موجود در تهیه و تدوین طرح پژوهشی، مشکلات موجود در اجرای طرح پروژه پژوهشی)

تعداد سوال: 22

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی علل کاربردی نبودن نتایج و یافته های پژوهشهای پرستاری (یزدی مقدم و محمدی، 1386)

کلمه “پژوهش” در لغت نامه دهخدا چنین معنی شده است:”اسم مصدر پژوهیدن، جستجو، بازجستن و…”. فرهنگ آکسفورد (oxford) نیز در معنای کلمه پژوهش (survey) توضیح می دهد:”بررسی عقاید، رفتار و… گروه ویژه ای از مردم که با پرسش از آنها انجام می شود. (1)” لغت نامه long man زیر لغت “پژوهش” شرح می دهد که “مجموعه ای از سؤالهاست که از شمار زیادی از افراد به منظور کسب عقاید و رفتارشان پرسیده می شود.
(2)” از پیچ و خم کتابهای لغت و دایرةالمعارفهای کتابخانه بیرون می آیم، بار دیگر این پرسش در ذهنم تکرار می شود؛ چرا با وجود نقش مهمی که تحقیقات در پیشرفت جامعه و ارتقای سطح دانش دارند، پژوهشهای دانشگاهی ما کاربردی نیستند. به دنبال پاسخ این سؤال، با جمعی از استادان برجسته و صاحب نظر دانشگاهی به گفتگو نشسته ایم. بیشتر بخوانید