پرسشنامه بررسی اثربخشی بخش بندی بازار و برند دارو و میزان پایبندی بیماران به ادامه درمان

هدف: بررسی اثربخشی بخش بندی بازار و برند دارو و میزان پایبندی بیماران به ادامه درمان (بخش بندی بازار دارو، برند دارو، پایبندی بیماران به ادامه درمان)

تعداد سوال: 39

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 26000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی اثربخشی بخش بندی بازار و برند دارو و میزان پایبندی بیماران به ادامه درمان

تبعیت از درمان یکی از مهم­ترین موضوع­ها در زمینه بیماری­های جسمی و روانی است که در ایران توجه کمی به آن شده است. بسیاری از بیماران پایبند درمان نیستند و دستورات پزشک را نادیده می­گیرند که باعث مشکلات اقتصادی، جسمی و فرهنگی برای فرد، خانواده و جامعه می­شود. سطح پایین تبعیت دارویی در بیماران  یکی از بزرگترین چالش‌ها در درمان و کنترل بیماری است….

Adherence to treatment is one of the most important issues in the field of physical and mental illnesses that have received little attention in Iran. Many patients do not adhere to treatment and ignore the doctor’s instructions, which this is associated with economic, physical, and cultural problems for the individual, family, and community.