پرسشنامه بشارت برند (بلوچی و همکاران، 1394)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: شناسایی عوامل بشارت برند (نیت خرید برند، تبلیغ مثبت برند خود، تبلیغ منفی برند دیگران)

تعداد سوال: 13

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بشارت برند

The purpose of this study was to examine the impact of brand trust and brand identity on brand evangelism among the mobile phone users among the students at Semnan University. The study investigates the effect of two consumer-brand relational constructs, i.e. brand trust and brand identification, on brand evangelism. Brand evangelism is conceptualized as an amalgam of adoption and advocacy behaviors operationalized in terms of three supportive behaviors: purchase intentions, positive referrals, and oppositional behavior towards other competitors.