پرسشنامه تاثیر پیاده سازی زنجیره تامین سبز بر عملکرد زنجیره تامین بر اساس سطح اول مدل scor (فرم 50 سوالی)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تاثیر پیاده سازی زنجیره تامین سبز  بر  عملکرد زنجیره تامین بر اساس سطح اول مدل  scor (برنامه ریزی، منبع یابی،  ساخت، تحویل، بازگشت، قابلیت اطمینان زنجیره تامین، میزان پاسخگویی زنجیره تامین، میزان چابکی زنجیره تامین، هزینه زنجیره تامین، مدیریت دارایی زنجیره تامین)

تعداد سوال: 50

تعداد بعد:10

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 29000 تومان

خرید فایل
پرسشنامه تاثیر پیاده سازی زنجیره تامین سبز بر عملکرد زنجیره تامین بر اساس سطح اول مدل scor

زنجیره تامین سبز

۱- معرفی

در حال حاضر، جامعه انسانی وارد عصر توسعه سریع شده‌است، شرکت ساخت‌وساز پیشرفت سریعی داشته‌است، اما منجر به کمبود منابع، آلودگی محیط‌زیست می‌شود. به خصوص در چین، اقتصاد توسعه سرعت بالا و پروژه‌های بزرگ ساخت‌وساز در حال حاضر، مشکل منابع چین و محیط‌زیست بسیار جدی است و برای بشر و طبیعت تلاش می‌کند، سازگاری با محیط‌زیست و توسعه هماهنگ ضروری است. به منظور دستیابی به هماهنگی بین انسان و طبیعت، تفکر مدیریت زنجیره تامین سبز نه تنها برای شرکت ساخت‌وساز ضروری است، بلکه یک تجلی عینی در اجرای مفهوم علمی توسعه است.

بیشتر بخوانید

پرسشنامه تاثیر پیاده سازی زنجیره تامین سبز بر عملکرد زنجیره تامین بر اساس سطح اول مدل scor (فرم 75 سوالی)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تاثیر پیاده سازی زنجیره تامین سبز  بر  عملکرد زنجیره تامین بر اساس سطح اول مدل  scor (خرید سبز، تولید سبز، طراحی سبز، بسته بندی سبز، توزیع و لجستیک سبز، برنامه ریزی، منبع یابی، ساخت، تحویل، بازگشت، قابلیت اطمینان زنجیره تامین، میزان پاسخگویی زنجیره تامین، میزان چابکی زنجیره تامین، هزینه زنجیره تامین، مدیریت دارایی زنجیره تامین)

تعداد سوال: 75

تعداد بعد:15

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 33000 تومان

خرید فایل
پرسشنامه تاثیر پیاده سازی زنجیره تامین سبز بر عملکرد زنجیره تامین بر اساس سطح اول مدل scor (فرم 75 سوالی)

زنجیره تامین سبز چیست؟

زنجیره تامین سبز که از نظر محیطی پایدار است، به صورت فلسفه سازمانی پدیدار گشت تا به سود شرکت و اهداف سهم بازار بوسیله کاهش ریسک ها و اثرات محیطی دست یابد در حالی که کارایی بوم شناختی (ecological) این سازمان ها و شرکاء آنها  را بهبود می دهد. فشار افزایش یافته از جامعه و مشتریان هوشیار محیطی تولید کنندگان را مجبور ساخته است به طور موثر نگرانی های محیطی به کارکردهای مدیریت خود یکپارچه کنند. ضروری است که کارکردهای مدیریت محیطی سازمانی به کل زنجیره تامین برای دستیابی به یک زنجیره تامین پایدار و حفظ مزیت رقابتی یکپارچه شوند.

بیشتر بخوانید