پرسشنامه بررسی عوامل اقتصادی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

هدف: بررسی عوامل اقتصادی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

تعداد سوال: 12

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی عوامل اقتصادی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

از جمله عوامل موثر بر عملکرد ورزشی می‌توان به عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، میزان جمعیت یک کشور، وضعیت آب و هوایی، حق میزبانی، وضعیت آموزش_بهداشتی اشاره کرد. همچنین مهم‌ترین عوامل در موفقیت بین‌المللی ورزشکاران، کشف افراد مستعد، داشتن برنامه صحیح توسط مدیران ارشد فدراسیون و تخصیص بودجه و حمایت مالی می‌باشد. حمایت مالی، افزایش میزان شرکت ورزشکاران در رقابت‌های ملی و بین‌المللی، رشد پژوهش‌های علمی در رشته‌های ورزشی و حمایت و تضمین شغلی قهرمانان را از مهم‌ترین عوامل موفقیتی ورزش‌های بین‌المللی دانستند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی عوامل فرهنگی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی عوامل فرهنگی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

تعداد سوال: 12

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 10000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی عوامل فرهنگی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

اشاره:

فعالیتهای بدنی و ورزش در شرایط کنونی در جوامع مختلف دنیا به صورت ضرورتی انکار ناپذیر پذیرفته شده است. محدودیت شرایط مکانی، تراکم بیش از حد جمعیت و متناسب نبودن فضاهای حرکتی با رشد جمعیت، از عوامل محدود کننده فعالیتهای مناسب بدنی است. از طرفی بروز مسائل جدید در روند زندگی و اختصاص زمان قابل توجهی از ساعات روزانه برای انجام امور مربوطه، مجال پرداختن به امر ورزش را کاهش می دهد. طبیعی است ارزشهای انقلاب اسلامی برای زنان و اجرای آن از لحاظ اعتلای معنوی مقام زن، مانع از پرداختن آنان به فعالیتهای ورزشی به شکل غیر اصولی و مغایر با ارزشهای اسلامی در اماکن عمومی خواهد بود. اهمیت تربیت بدنی و ورزش برای رشد جسمی و روانی، الزامی و غیر قابل اجتناب است و با توجه به لزوم گسترش ورزش بین زنان جامعه باید مسؤولان کشوری بویژه مسؤولان تربیت بدنی، گسترش ورزش زنان در دوره های مختلف زندگی را مد نظر قرار داده و برای آن شالوده و طرح نوینی تدارک ببینید که با ارزشهای انقلاب اسلامی سازگار بوده و همخوانی داشته باشد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

تعداد سوال: 12

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 10000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

فعالیتهای بدنی و ورزش در شرایط کنونی در جوامع مختلف دنیا به صورت ضرورتی انکار ناپذیر پذیرفته شده است. محدودیت شرایط مکانی، تراکم بیش از حد جمعیت و متناسب نبودن فضاهای حرکتی با رشد جمعیت، از عوامل محدود کننده فعالیتهای مناسب بدنی است. از طرفی بروز مسائل جدید در روند زندگی و اختصاص زمان قابل توجهی از ساعات روزانه برای انجام امور مربوطه، مجال پرداختن به امر ورزش را کاهش می دهد. طبیعی است ارزشهای انقلاب اسلامی برای زنان و اجرای آن از لحاظ اعتلای معنوی مقام زن، مانع از پرداختن آنان به فعالیتهای ورزشی به شکل غیر اصولی و مغایر با ارزشهای اسلامی در اماکن عمومی خواهد بود. اهمیت تربیت بدنی و ورزش برای رشد جسمی و روانی، الزامی و غیر قابل اجتناب است و با توجه به لزوم گسترش ورزش بین زنان جامعه باید مسؤولان کشوری بویژه مسؤولان تربیت بدنی، گسترش ورزش زنان در دوره های مختلف زندگی را مد نظر قرار داده و برای آن شالوده و طرح نوینی تدارک ببینید که با ارزشهای انقلاب اسلامی سازگار بوده و همخوانی داشته باشد. بیشتر بخوانید