پرسشنامه عوامل تأثیرگذار بر کیفیت بخشی به کلاس‌های چند پایه (بدخشان و همکاران، 1401)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت‌ بخشی به کلاس‌های چند پایه مدارس از ابعاد مختلف (مدیریت کلاس، تخصص فناورانه، ایجاد شرایط جوي و محیطی کلاس درس، اجراي صحیح ارزشیابی، تخصص آکادمیک، مهارت افزایی معلمان، انعطاف آموزشی و رفتاري، انگیزه، نگاه مثبت معلم، طرح درس، آموزش تلفیقی، آموزش اثربخش، به کارگیري صحیح از ظرفیت کلاس، ارائه آموزش بر اساس امکانات و تجهیزات در دسترس، بومی بودن، تعامل با فراگیران و صمیمت رابطه اي)

تعداد سوال: 72

تعداد بعد: 16

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 9500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل تأثیرگذار بر کیفیت بخشی به کلاس‌های چند پایه (بدخشان و همکاران، 1401)

در نظام آموزشی کشور ما موجود کلاس های چند پایه واقعیتی اجتناب نا پذیر است .شرایط سخت محیطی، کمبود جمعیت دانش آموزی، کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی،مهاجرت طبیعی یا اجباری و وجود مشکلات و مسایل متعدد مالی و اقتصادی از عواملی هستتند که امکان تشکیل واحد آموزشی رابا کلاس های تک پایه محدود می سازند. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.