آزمون تأیید جویی کودکان (CAST)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش تاییدجویی در کودکان

تعداد سوال: 50
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
هنجار: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1400 تومان

خرید فایل

تقریبا در مورد کودکان این موضوع مصداق دارد که تایید و تشویق بیشتر از تنبیه و عیب جویی می تواند رفتاری را در کودک نهادینه کند که بزرگسالان خواهان آن هستند. کودکانی که فقط هنگامی وجودشان احساسی می شود که مورد انتقاد باشند. آنها یاد می گیرند که چه کاری را نباید انجام دهتد، ولی نمی داند که چه کاری را باید انجام دهند. تایید جویی عبارت است از: نیاز و گرایش فرد برای کسب پذیرش دیگران و کامرواسازی و نیل به بازشناسی و یا رسیدن به مقام از طریق متعهد کردن خویش در بروز رفتاری برای کسب تایید. ( تری پانی و امباست، ترجمه کرمی ، ۱۳۷۹).

تعریف عملیاتی

تایید جویی نمره ای است که فرد از پاسخگویی به پرسشنامه تایید جویی کودکان (Cast) تری پاتی و امباست (۱۹۹۷) کسب کرده است.

تحقیقات نشان می دهد که وابستگی تایید یک نیاز حمایتی است و تایید جویی در تعیین کارکردهای رفتاری، ادراکی و شناختی آزمودنی ها نقش مهمی ایفا می کند. مطالعات در متابعت همرنگی و پاسخ به تاثیرات اجتماعی دقیق منجر به ساخت نظری تایید جویی می شود . تایید جویی، جزیی از خود حفاظتی و روش دفاعی است و تحقیقات اخیر اهمیت تایید جویی را در انواع رفتارهای اجتماعی معرفی کرده است. برای سنجش تایید جویی در دانش آموزان از پرسشنامه تایید جویی کودکان Cast پنجاه سوالی که توسط تری پاتی و امباست (۱۹۹۷) ساخته شده و دکتر کرمی آن را ترجمه کرده استفاده می شود.  سوالات به صورت دو گزینه ای (بلی – خیر ) و برای گروه سنی ۶-۱۲ مناسب می باشد و اجرای آن نیاز به برگزار کننده تعلیم دیده ندارد، پرسش های آن دو جنبه مهم گرایشی و اجتنابی رفتارهای تایید جویی را پوشش می دهد و برای نمره گذاری از کلید استفاده می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

آزمون دارای روایی محتوایی ، درونی، همزمان، پیش بین ، و روایی سازه خوبی است و پایایی آن به دو روش سنجیده شده است پایایی دو نیمه کردن که با استفاده از فرمول اسپیرمن – براون دارای ضریب پایایی ۸۸/۰ و با شاخص پایایی ۹۴/۰ است و در پایایی آزمون مجدد همبستگی بین دو ردیف نمره ها ۸۰/۰ با شاخص پایایی ۸۹/۰ بدست آمده و همچنین پایایی بدست آمده از طریق فرمول اسپیرمن – براون در پژوهش حاضر برابر با ۸۰/. بود. بنابراین Cast یک سنجش پایا و قابل اطمینان در تعیین تایید جویی  کودکان است( تری پاتی و امباست ، ترجمه کرمی ، ۱۳۷۹).

درپژوهش نادری و انصاری اصل(۱۳۹۰) به منظور محاسبه پایایى، با استفاده ازآلفاى کرنباخ (۶۹/۰= α)، و با استفاده ازآزمون تنصیف(۶۰/۰= α)، بدست آمد. اعتبار آزمون از دو روش اعتبار محتوى و همزمان محاسبه شده است که در روش اول توانایى اعتبارمحتواى آزمون هم از طریق انتخاب سؤال ها و هم نظریات کارشناسان در مورد محتواى پرسش ها مشخص شد. در روش دوم به این منظورتأییدجویى با ترجمه هندى CSD (کراندال،کراندال وکاتکفسکى، ۱۹۶۵) هم بسته شد و همبستگى مثبت بالایى به دست آمد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.