پرسشنامه اخلاق مالیاتی (استاندارد)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی اخلاق مالیاتی در افراد مختلف

تعداد سوال: 18

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اخلاق مالیاتی (استاندارد)

اخلاق یکی از اصول اساسی در زندگی جوامع انسانی به شمار می آید. به این معنا که هر جامعه ای در تعاملات اجتماعی، برای خود مجموعه ای از اصول و ارزش ها مانند صداقت، احترام، محبت، وفاداری و امثال آن تعریف کرده است. نگاه اخلاق مدار به شبکه ارتباطات در درون هر جامعه می تواند به ثبات و پویایی هر چه بیشتر آن جامعه منتهی شود. سازمان ها هم از این امر مستثنی نیستند. به این معنا که عملکرد مناسب هر سازمانی به رعایت اصول اخلاق حرفه ای و انسانی در درون آن سازمان ارتباط پیدا می کند. سازمان امور مالیاتی یکی از سازمان هایی است که به دلیل مأموریت و وظایفی که برعهده دارد، در ارتباط مستقیم با بخش زیادی از جامعه است که در جایگاه مودی مالیاتی به این سازمان رجوع می کنند. ارتباط با این جمعیت نسبتا بزرگ نیازمند توجه به رعایت استانداردهای اخلاقی خاصی است. از سوی دیگر، مودیان مالیاتی نیز در برخورد با کارکنان سازمان ملزم به پیروی از اصول اخلاقی هستند تا ارتباط موثری بین مودیان و کارکنان سازمان امور مالیاتی برقرار شود. مجموعه این استانداردها و اصول اخلاق حرفه ای و انسانی را می توان اخلاق مالیاتی نام نهاد. استانداردهای اخلاقی هر چند بسته به جامعه، فرهنگ و شرایط اجتماعی – سیاسی تغییراتی به خود می بینند ولی چارچوب کلی آن در تمام جوامع و فرهنگ ها مشتمل بر اصول ثابت و معینی است. نمود بارز این جهان شمول بودن اصول اخلاق حرفه ای را می توان در استانداردهای مدیریت رضایت مشتری نظیر ایزو100004، 2010 مشاهده کرد. به این معنا، رفتار کارکنان با مودیان مالیاتی نیز علاوه بر آنکه تحت ضوابط و مقررات بخصوصی صورت می گیرد، مجموعه ی از تعهدات اخلاقی نیز وجود دارند که در جریان ارتباط با مودیان نقش ایفا می کنند و شالوده اصلی آن را احترام به کرامت انسانی مودیان به عنوان شهروندان وظیفه شناس تشکیل می دهد. برخورد با روی گشاده، ایجاد فضای امن و بدون تنش در فرایند ارتباط با سازمان، درک شرایط خاص برخی از مودیان و برخورداری از سعه صدر در برخورد با آنان و … به عنوان مثال هایی از این اصول اخلاقی هستند. از سوی دیگر، مودیان نیز در ارتباط خود با سازمان ملزم به پایبندی به اخلاق انسانی هستند. به این معنا که در مواجهه با کارکنان به عنوان بخشی از این مجموعه بزرگ رفتاری توأم با ادب و احترام با آنها داشته باشند. در پیش گرفتن تحمل و مدارا از سوی هر دو گروه، فضایی اخلاق مدار بر مناسبات میان کارکنان و مودیان حاکم می کند که سبب ایجاد فضای امن برای هر دو طرف می شود. در چنین فضایی، افراد با میل و رغبت به مر قانون عمل می کنند و علاوه بر آن ارزش های اخلاقی حاکم بر فضای تعامل تسهیل امور و ارتقای رضایت مودیان مالیاتی را در پی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.