پرسشنامه عوامل موثر بر بروز بی انضباطی در کلاسهای تربیت بدنی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر بروز بی انضباطی در کلاسهای تربیت بدنی (عملکرد معلمان و مدرسه، ویژگیهای دانش آموزان، محیط خانوادگی و نگرش والدین، کمبود امکانات و محیط خارج از مدرسه)

تعداد سوال: 26

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل موثر بر بروز بی انضباطی در کلاسهای تربیت بدنی

تعلیم وتربیت نسل جوان نیازمند شناخت اهداف وتعیین راهبردها وروش های متناسب وعملی برای تحقق آن است. مسئولیت پذیری ، تعهد ، پای بندی به مبانی اخلاقی؛ رعایت حقوق بشر،قانون گرای،احترام به حقوق دیگران،آزاد اندیشی، مقابله با زورگویی ، کسب علم ، کسب مهارت در زمینه های   شغلی ، کسب مهارت  در روابط اجتماعی و…از اهداف اصلی اموزش وپرورش است.بعبارت دیگر؛ تربیت ابعاد عقلی، دینی، جسمانی، واجتماعی دانش آموزان از اهداف تعلیم و تربیت رسمی است.بکار گیری راهبردها وروش های علمی به منظور تحقق اصول واهداف فوق ضرورت دارد.آگاهی از اهداف وروش های علمی  و بکارگیری آنها، نیازمند نیروهای آگاه ، دلسوزو کاردان و در یک کلمه   «افراد تربیت شده» است. این نیروها باید در یک محیط و جو مساعد با بر   نامه ریزی مدبرانه بصورت یک فرایند از شروع تا انتها ی  سال تحصیلی به امرتربیت بپردازند.بنابراین؛شناخت اهداف و روش ها،برنامه ریزی وپشتکار در طول سال تحصیلی ضرورت دارد.

 برنامه ریزی برای  موفقیت وپیشرفت تحصیلی با  توجه به واقعیت ها  وجلب همکاری  نیروهای آموزشی  و اجرای واولیای دانش آموزان وخود دانش آموزان است.بنابراین مدیر و کادراجرای ومعلمان و اولیاء باید وظایف خود راانجام دهند و

الا انتظار اثربخشی وموفقیت انتظار بیهوده ی  خواهد بود ؛ که  البته هماهنگی ،  نظارت ، هدایت واصلاح  امو ربر عهده مدیریت است .در این راستا با توجه به وضعیت سال تحصیلی 87-88؛به جهت بهبود و کارآیی سال آینده به جمع بندی نظرات معلمان پرداختیم . این بررسی از آن لحاظ ضرورت دارد که درسال پیش حوادث وبی انضباطی های زیادی روی داد که موجب افت تحصیلی و استرس ونگرانی های برای کل مجموعه گردید.مواردی از قبیل:- تفاوت مدیریت و معاونان در نحوه ی رفتار با تاخیر ها اول صبح؛- در گیری فیزیکی بین معاونان و دانش آموزان ( دانش آموز رستمی وفرهاد جعفری )؛-موضوع موبایل در سوم ریاضی؛- تلاش برای تقلب در امتحانات؛-بی برنامه گی و گاهی دلسردی معاون پرورشی؛- گله گزاری کادر پشت سر هم؛-موضوع اول پنج و افت شدید در این کلاس؛- استرس معلمان موقع رفتن به کلاس؛- تصمیم غیر متعارف و غیرعملی در شورای دبیران مبنی بر اخراج هر دانش اموزی که از کلاس اخراج می شود؛ غیبت ها و دیرکرد های مکرر بسیاری از دانش آموزان و عدم مشارکت اولیاء د ر پیشرفت مدرسه وفرزندان خودو……بنابر این نظرات همکاران را در مورد مسائل مدرسه جهت برنامه ریزی برای کاهش مسایل و مشکلات جاری بصورت جداگانه جمع بندی و در ذیل ارائه می نمایم . باشد که کمکی هر چند ناچیز کرده باشیم.

نظرات همکاران در مورد مسایل ناشی از مدیریت

مدیریت
پیشنهادات حیطه                      اشکالات
– دقت در ثبت نام –عدم ثبت نام افراد سوئ سابقه- گرفتن تعهد از دانش آموز- تعهد اخلاقی ، درسی و انضباطی موقع ثبت نام – گرفتن تست موقع ثبت نام –استفاده از مشاوره موقع ثبت نام –

– دوری از افراط وتفریط در برخورد با بی انضباطی

-مشخص نمودن  موارد بی انضباطی

– طوری رفتار شود که دانش اموز بداند مدیر به مسایل رفتاری آنها آگاه است.

– تبین وظایف مبصرین

– گرفتن تعهد در دو برگه از والدین موقع ثبت نام

– برخورد جدی و اخراج افراد بی انضباط بخصوص در اوایل سال برای عبرت دیگران

– گماردن افراد امین از دانش آموزان برای گزارش مسایل انضباطی کلاس

 

-برگزاری اردوهای تفریحی فرهنگی- استفاده از افراد متخصص در مراسم های مختلف برای صبحت- جدیت در مراسم های مختلف برای ایجاد نشاط

دانش آموزان – کم دقتی موقع ثبت نام

-بی توجهی به انضباط  سابقه در موقع ثبت نام

– توجیه نکردن اولیائ ودانش آموز در موقع ثبت نام

-نرمش بیش از حدو عدم قاطعیت

-نامشخص بودن موارد  ورفتارهای بی انضباطی

– سهل انگاری وشل گیری ودر نتیجه عدم واهمه دانش آموز از مدیر

– حمایت بی حد از دانش آموز

– عدم تنبیه وندادن تذکر

– کم توجهی به رفتارها در طول سال تحصیلی

– ضعف مقررات در برخورد با بی انضباطی

-عدم تشویق موارد اموزشی واخلاقی بصورت مادی ومعنوی- استفاده نکردن از کارشناسان مسایل مختلف- عدم برگزاری جشنواره واردوهای مختلف

– نظارت ؛مشخص نمودن وظایف ومحدوده کارو ایجاد هماهنگی از طریق گفت وگوی دوستانه ویا قانونی

 

– انتخاب معاون از افراد جوان و باانگیزه برای مسایل انضباطی

معاونان -عدم هماهنگی معاونان و عوامل اجرایی

– مشخص نبودن وظایف معاونان  وعوامل اجرایی بصورت مجزا ومشخص

– ناهماهنگی در برنامه ها

– عدم حضور عوامل اجرایی در دفتر خود ویا در سالن برای هدایت ورسیدگی بموقع

پیشنهاد:در اول سال تحصیلی موارد زیر به تعهدات دانش آموز واولیاء توامان اضافه شود:

– ممنوعیت موبایل

-ممنوعیت تسبیح،انگشتر،زنجیر گردن وشال گردن

– ممنوعیت جویدن آدامس وخوردن غذا ومیوه  در کلاس

– ممنوعیت هر گونه تاخیر در اول وقت.

– انجام تکالیف و اماده کردن درس

تذکر: درصورت عدم رعایت مدرسه در اخراج دانش آموز مختار است.

معلم – دخالت ندادن معلم در نمره انضباط – حمایت نکردن از معلمان- تشویق نکردن معلمان پر تلاش

– عدم تنبیه افراد اخراجی

محیط فیزیکی – زیاد بودن تعداد دانش آموز د رکلاس – غیر بهداشتی بودن کلاس ها : مثل نوشته های روی دیوار ها وصندلی ها وآشغال های مانده از روز های قبل- ناهنجاری های صوتی در بیرون وحیاط مدرسه- نبود ابزارهای کنترل  –

 

اولیاء -ارتباط کم با اولیاء-عدم اطلاع اولیاء از وضعیت فرزند از لحاظ…- عدم حمایت از اولیائ در مدرسه- عدم تنظیم برنامه منظم برای اولیاء وحضور آنهاو..

 

معاون
پیشنهادات اشکالات
– عمل به گفتار وثبات در طول سال-برخورد متناسب وجدی وقاطع با موارد بی انضباطی- حضور در مل وسالن ونظارت جدی وهمه جانبه بر امور-هماهنگی با همدیگر و مدیرو کادر اجرای – جدیت در حضور وغیاب و دیرکردها و تعیین پیامدها- تبین مبصرین از وظایف خود وعمل به آن در زمان خود- قاطعیت به حدی که دانش آموز ارجاعی متوجه بشود.حمایت از معلمان وتشویق تلاش گران- دخالت دادن معلم در نمره انضباط- تعیین مراتب عمل در برخورد با بی انضباطی ها -عدم جدیت – عدم تبیه ودر نتیجه تشویق شدن سایر بی انضباط ها – جدی نبودن در اجرای آیین نامه انضباطی – عدم قاطعیت – عدم توجیه مبصرین برای ایثجاد نظم – بی برنامه گی و غیر مدون بودن معاون پرورشی و ایجاد بی نظمی- مشخص نبودن وظایف و در نتیجه عدم احساس مسئولیت –روش های تکراری وخسته کننده- عدم حضور در دفتر کار برای رسیدگی به وضعیت دانش آموزان  بی انضباط و یا هر دانش اموز مراجعه کننده-عدم قاطعیت  ودر نتیجه عدم واهمه دانش آموزان از ارجاع به معاونت وحتی شاکی شدن افراد بی انضباط- افراط وتقریط در برخوردها- ناهماهنمگی در عملکرد معاونان با دهم ومعاونان با مدیر- عدم رسیدگی  جدی به دیر کردها وغیبت ها –عدم حمایت از معلمان تلاش گر – تشویق نکردن دانش اموزان با اخلاق ومنضبط –عدم نظارت جدی وآگاهی ندادن به دانش آموزان که آنها بر امور نظارت کامل دارند و در نتنیجه با بی انضباطی ها برخورد جدی خواهد شد- عدم ثبات در عملکرد در طول سال- رها کردن سالن در مواقع تردد- ناتوانی از ایجاد هماهنگی با کادر اجرایی واموزشی- دقت نکردن در تقسیم کلاس ها

معلم
پیشنهاد اشکالات
– میانه روی در رفتار وگفتار- خودار از گفتارورفتار رکیک وناسنجیده- تحمل وگذشت- هماهنگی با همکاران برای توافق در مورد اصول وبرخورد ها – اعتماد به نفس-احترام به دانش اموز وگذشت موارد جزئی-قاطعیت- امتحان واقعی و عدالت در نمره و رفتار و گفتار با همه-ارتباط با اولیاء – گزارش موارد تخلف و رفتاری به معاونان- مدیریت زمان –مطالعه و افزایش بار علمی و تبین وتسلط بر درس – خودداری از حاشیه در کلاس-تذکر دادن عمومی به کلاس در مورد اخلاق ورفتار-رعایت اصول اقتدارو دوری از خشونت- ورود قبل از دانش آموز وخروج بعداز دانش آموز( وتوافق در مورد افزایش میزان زنگ سیاحت)- تقویت قدرت بیان- صحبت دوستانه با دانش آموزان- رعایت ادب واحترام افراط وتفریط در نظم ودر نتیجه ناهماهنگی بین معلم ها-برخورد های نامناسب بصورت کلامی و فیزیکی- شوخی ورفتار نامناسب- بضی بنگاه داری ودعوت دانش آموزان به بنگاه های خصوصی ونگاه سفره ی نان به دانش اموزان ضعیف- وضع ظاهر – شلختگی- طرح موضوع و تدریس وحاشیه روی- عدم اشنایی و یا رعایت حداقل اصول اولیه- عدم قاطعیت- جدی نگرفتن کلاس – تن صدا- عدم مدیریت زمان- نا اگاهی و تخریب همکار ویا عکس العمل مثبت به تخریب همکار توسط دانش اموز-تبعیض –عدم رعایت تخصص در تقسیم درس ها- عدم مهار در درس و مدیریت کلاس- عدم اطلاع دادن وضعیت دانش اموزان به معاونان و اولیاء-مشکلات مادی و نارضایتی و یا مشکلات خانوادگی- دیر رفتن و زود آمدن از کلاس- تذکر ندادن موارد به دانش اموزان-گیر دادن و تخریب حتی در موارد کوچک-استفاده نکردن از تشویق-

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *