پرسشنامه عوامل موثر بر توانمندسازی روانشناختی زنان روستایی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر توانمندسازي روانشناختي زنان روستايي (شايستگي، تاثير، معني داري، اعتماد، خودتعييني)
تعداد سوال: 40
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل موثر بر توانمندسازي روانشناختي زنان روستايي

تعریف توانمندسازی روانشناختی

توانمند سازی در یک تعریف کلی و عام، به معنای بسط و گسترش حق انسان در آزادی و آزادی عمل و افزایش ظرفیت های انسانی است.

 این تعریف به معنای افزایش میزان اختیار و اقتدار فرد برای انتخاب منابع و اعمال نظر در تصمیماتی است که زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهند. وقتی افراد از حق انتخاب واقعی برخوردار باشند، تسلط و کنترل بیشتری بر شرایط حاکم برزندگی خود خواهند داشت. از طرفی حق انتخاب فقرا و محرومان جامعه محدود بوده است که عدم برخورداری از مال و مکنت و نیز عجز و ناتوانی در چانه زنی با نهاد های زسمی و غیر رسمی برای تحلیل خواسته ها و شرایط مورد نظر خود، از مهم ترین علل آن به شمار می رود. فقدان قدرت یا ضعف و ناتوانی افراد فقیر ریشه در ماهیت روابط  نهادی یا رسمی است.

تعریفی از توانمند سازی در راستای مبارزه با فقربرای مردم فقیربه صورت زیر است:

– توانمند سازی به معنای بسط داراییها و توانمندی های مردمان فقیر تا حدی است که قادر شوند با حضور در نهاد های پاسخگو و مسئولیت پذیر در زندگی خود و مذاکره و چانه زنی با آنها، ضمن تآثیر گذاری بر این نهادها، نهایتاً مسئولیت اداره و کنترل آنها را به دست بگیرند.

تعریف جامعه شناختی توانمند سازی

توانمند سازی جامعه شناختی برآن دسته از اعضای گروه های جامعه که جریان تبعیض اجتماعی، آنها را از فرآیند تصمیم گیری محروم کرده است. تبعیض هایی بر اساس نژاد، مذهب و جنسیت.

تعریف توانمند سازی روانی

دیدگاه شناختی  به توانمند سازی در تعامل با سه فاکتور روانی قدرت قرار دارد شامل :

  1. احساس داشتن کنترل مورد انتظار یا مطلوب 2  .  پذیرش ظرفیت و قابلیت 3. درونی کردن اهداف.

کنترل ادراک شده بر محیط اطراف یک فرد به عنوان یکی از مفاهیم روانشناختی به حوزه مربوط به قدرت توانایی برآورد کردن مناسب و مقتضی تقاضا هاست. احساس غنی شده و پرورش یافته از خود باوری یا شایستگی مورد انتظار نیز یک بخش از تجربه توانمند سازی است. توانمند سازی یک قرارداد چند وجهی است که منعکس کننده ابعاد مختلف توانایی روانی  است احساس کنترل  و اختیار مورد انتظار شامل باورها درباره قدرت، تصمیم گیری، دسترسی به منابع برای  انجام کاراست.

بعد دوم لیاقت و شایستگی مورد انتظار، منعکس کننده مهارت در نقش که در شکوفایی ماهرانه در یک یا چند کار مشخص می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *