پرسشنامه خلق و احساس (MFQ)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: جداسازی کودکان و نوجوانان 8 تا 19 سال دارای اختلالات افسردگی

تعداد سوال: 34

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

نقطه برش: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه خلق و احساس (MFQ)

پرسشنامه خلق و احساس

 این پرسشنامه، یک مقیاس ۳۴ سؤالی است که توسط آنگلود، پیکلز و ويندر (۱۹۸۷)، اختصاصا برای جداسازی کودکان و نوجوانان دارای خلق پایین و افسردگی طراحی شده است. سؤالات این پرسشنامه، تمام ملاک های خلق پایین و افسردگی ذکر شده در دهمین طبقه بندی بین المللی بیماری ها (۱۰-ICD) و چهارمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری بیماری های روانی را در بر دارد. این پرسشنامه برای سنین ۸ تا ۱۹ سال قابل اجرا است. در این پرسشنامه، علایم خلقی در طی دو هفته اخیر سنجیده می شود و در یک مقیاس سه درجه ای نمره گذاری می گردد (درست =۲، گاهی اوقات =۱ و نادرست =۰).

تعریف مفهومي

خلق، فلدمن بارت[۱] (۱۹۹۰)، معتقد است حالات خلقی در بردارندهای دو بعد ظرفیت شامل خوشایندی – ناخوشایندی و انگیختگی شامل کم در مقابل زیاد هستند؛ بر این اساس هر حالت خلقی تعریف می گردد (ص ۱۹۱).

تعريف عملياتي

خلق: خلق در پژوهش حاضر، نمره ای است که شرکت کننده در پرسشنامه ۳۴ سؤالی خلق و احساس آنگلود، پیکلر و ويندر (۱۹۸۷) به دست آورد.

منابع

نشاط دوست ح، ۱۳۷۷. مقایسه شدت افسردگی دختران و پسران در مقاطع راهنمایی و دبیرستان  پژوهش های تربیتی و روان شناختی، ۲، ۷۶-۷۳.

نشاط دوست ح، نوری ن، مولوی ح، کلانتری م. مهرابی ح. ۱۳۸۶. هنجاریابی پرسشنامه خلق و احساس. مجله روان شناسی، ۹ (۳): ۳۶۷-۳۳۶.

 

Wood A, Kroll L. Moore A, Harrington R. 1995. Properties of mood and feeling questionnaire in adolescent psychiatric outpatients: A research note. Journal of Child  Psychology & Psychiatry, 36: 327-334.

Feldman Barrett LA. 1995. Valence focus and arousal focus: Individual differences in the  structure of affective experience. Journal of Personality and Social Psychology, 69: 153-166.

Anglod A, Costello E, Pickles A. Winder F. 1987. The development of questionnaire for use in epidemiological studies of depression in children and adolescents. Un published manuscript: Londan university.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.