پرسشنامه عوامل مربوط به برند ورزشکاران در آگاهی های تبلیغاتی (عیدی و همکاران، 1395)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل مربوط به برند ورزشکاران در آگاهی های تبلیغاتی (تخصص ورزشی، سبک رقابت، منش ورزشی، رقابت جویی، جذابیت فیزیکی، سمبل، تناسب اندام، سبک زندگی، الگوی نقش و تلاش ارتباطی)

تعداد سوال: 30
تعداد بعد: 10
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل مربوط به برند ورزشکاران در آگاهی های تبلیغاتی (عیدی و همکاران، 1395)

امروزه بسیاری از ورزشکاران از فرصت فعالیت در شبکه های اجتماعی و تبلیغات رسانه ای به منظور بالا بردن محبوبیت خود در میان مردم استفاده می کننهد . در فرهنگرسانه ای جدید، این ورزشهکاران ماننهد “یک امضا یا نشان اجتماعی هستند که وظیفه گسترش مبانی فرهنگی و یا ارزش های ایدوولوییک که بیانی از – شخصیت افراد نیز است را دارند. از طرد دیگر، – دعوت کننده و نشان دهنده ارزشها هستند و یکعلامت مشهور ملی در مد و یا سبک زندگی نیز هستند ” معرفی می گردند. مفهوم عبارت برند ورزشکاران 2 از ادغام ساختارهای چندوجهی و سطوخ مختلف زندگی آنان بدست آمده است . در عصر حاضر، ورزشکاران دیگر تنها به عنوان ماشین های تبلیغاتی و یا وسیله ای برای افزایشفروش نیستند، بلکه آنان به عنوان یک محصول فرهنگی تلقی می شوند که می توانند مانند برندها، در بازار جهایی مستقل داشته و فروش منحصربه فردی را بدست آورند. بیشتر بخوانید