پرسشنامه نگرش پرستاران نسبت به خشونت محل کار (معینی و همکاران، 1395)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی نگرش پرستاران نسبت به خشونت محل کار

تعداد سوال: 21

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه نگرش پرستاران نسبت به خشونت محل کار (معینی و همکاران، 1395)

خشونت محل کار در نظام بهداشت و درمان طی سال های اخیر به عنوان یک مسئله مهم مطرح شده است و پرستاران بالاترین میزان مواجهه با خشونت در محل کار را دارند. هر چند پژوهش های متعددی در این زمینه در کشور صورت گرفته، اما در خصوص وضعیت موجود خشونت علیه پرستاران توافق نظر وجود ندارد. مواجهه با خشونت در محیط کار به عنوان عامل خطری تهدیدکننده برای سلامتی کارکنان محسوب می شود. کارکنان مراکز بهداشتی- درمانی به ویژه پرستاران بیشتر از سایر کارکنان در معرض خطر تهدید، خشونت فیزیکی و کلامی قرار می گیرند. خشونت محل کار علیه پرستاران، چالش بزرگ در بخش های اورژانس به حساب می‌آید و ابعاد مخرب این پدیده برکارآمدی و بهره‌وری پرسنل اورژانس و نیز اقتصاد بیمارستان اثرات سوء برجا می‌گذارد.

خشونت محل کار یکی از نگرانی‌های پرستاران شاغل در بخش اورژانس است. بخش اورژانس بعنوان یک محل کار خطرناک برای پرستاران بحساب می‌آید چرا که پرستاران همواره در معرض خشونت از طرف بیمار و همراهان و ملاقاتی‌ها قرار دارند. سازمان بهداشت جهانی خشونت علیه پرستاران را یک معضل جهانی و عالم‌گیر قلمداد می کند.

پرسشنامه نگرش به آموزش مجازی (وطن پرست و همکاران، 1395)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی نگرش دانشجویان به آموزش مجازی از ابعاد مختلف (علاقه به کار کردن در محیط مجازی، اضطراب به کار کردن در محیط مجازی، اهمیت آموزش مجازی)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه نگرش به آموزش مجازی (وطن پرست و همکاران، 1395)

آموزش الکترونیکی (آموزش مجازی) چیست؟

آموزش الکترونیکی یا آموزش مجازی، استفاده از فناوری اطلاعات برای دسترسی به منابع، محتواهای آموزشی، برگزاری جلسات و کلاس های آنلاین و غیرحضوری می باشد. در این شیوه، بخش اصلی آموزش به صورت الکترونیکی و با استفاده از بسترهای الکترونیکی و کامپیوتری انجام می شود و استاد و دانشجو به صورت فیزیکی و همزمان در یک کلاس درس حضور ندارند و محتوای آموزشی با استفاده از روش های الکترونیکی (همچون فایل صوتی، ویدئو، ارتباط آنلاین و …) به دانشجو می رسد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه موانع اجرای خط مشی های عمومی در سازمان (عباسی و همکاران، 1395)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی موانع اجرای خط مشی های عمومی در سازمان (تدوین کنندگان (نظام ارزیابی عملکرد، ارتباطات، جزئی نگري)، مجریان خط مشی (ویژگیهاي رفتاري، تخصص و مهارت، استفاده کنندگان)، ماهیت خط مشی (هدف گذاري، حقوقی، عدم انعطاف)، سازمان مجري (بوروکراسی، منابع و ابزارها، زمان)، انواع کنش (کنش نظام اداري و سیاسی، کنش نظام اداري و جامعه، گروه هاي فشار)، محیط سازمانی (فرهنگی، سیاسی، اقتصادي، فیزیکی))

تعداد سوال: 46

تعداد بعد: 19

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه موانع اجرای خط مشی های عمومی در سازمان (عباسی و همکاران، 1395)

اجرای خط‌ مشی ‌ها،‌ مرحله تبلور حرف و شعار به عمل است. چالش‌ها،‌ موانع و محدودیت‌های بسیاری ممکن است اجرای خط‌مشی ‌هارا با اخلال روبرو کند.

خط مشی گذاری عمومی در یک فرآیند ساده شامل سه مرحله اصلی تدوین، اجرا و ارزیابی می گردد. اجرا بعنوان یکی از مراحل اصلی خط مشی گذاری عمومی از سال 1970 به بعد مورد توجه خاص محققین و نظریه پردازان خط مشی قرار گرفت. در مسیر اجرای کامل خط مشی، عوامل بازدارنده و تنگناهای زیادی وجود دارند که شناسایی عمده ترین آنها به منظور کارآمد کردن اجرای خط مشی از اهداف اصلی این تحقیق می باشد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه قصد کارآفرینانه (رضائی و همکاران، 1395)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان قصد کارآفرینانه

تعداد سوال: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه قصد کارآفرینانه (استاندارد)

كارآفريني چيست؟

بنا به تعریف دکتر احمد پورداریانی از کارآفرینی :

” سرمایه هرگز ایده را به حرکت در نمی آورد، بلکه این ایده است که محرک سرمایه و موفقیت در کسب و کار است، ایده ای نو و خلاق که به همراه سرمایه منجر به ارائه محصول جدید در بازار می شود را اصطلاحاً کارآفرینی می گوییم”.

برای آشنایی با انواع کارآفرینی به مقاله فرآیند و انواع کارآفرینی مراجعه کنید.

برای شناخت فرد کارآفرین باید ابتدا بدانیم که او چه کارهایی می کند و سپس دریابیم کدام خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی او را از دیگران متمایز می کند. کارآفرین فردی است دارای ایده و فکر جدید که از طریق فرآیند ایجاد کسب و کار (کسب و کار خانگی، کسب و کار مجازی، کسب و کار در مغازه یا شرکت یا سازمان) توأم با بسیج منابع و مخاطره مالی و اجتماعی، محصول یا خدمت جدیدی را به بازار عرضه می کند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه گرایش به یادگیری (رضایی و همکاران، 1395)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان گرایش به یادگیری از ابعاد مختلف (بعد ذهنی، بعد مهارتی)

تعداد سوال: 11

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه گرایش به یادگیری (استاندارد)

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 11 سوال بوده و هدف ارزیابی میزان گرایش به یادگیری از ابعاد مختلف (بعد ذهنی، بعد مهارتی) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

عنوان بسیار  مخالف مخالف نه مخالف نه موافق موافق بسیار موافق
امتیاز 1 2 3 4 5

 

این پرسشنامه دارای 2 بعد بوده که در جدول زیر ابعاد و نیز شماره سوال مربوط به هر بعد ارائه شده است:…

پرسشنامه اشتیاق به کار (استاندارد)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان اشتیاق به کار (لذت کاری)

تعداد سوال: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اشتیاق به کار (استاندارد)

سازمان های امروزه نیاز به کارکنانی با انرژی و مشتاق دارند. کسانی که نسبت به شغلشان اشتیاق و علاقه زیادی دارند. به طورکلی، کارکنان مشتاق به طور کامل مجذوب شغلشان می شوند و تکالیف شغلیشان را به طرز مطلوبی به انجام می رسانند (باکر و لیتر[۱]،۲۰۱۰). در طی سالهای اخیر، مطالعه و تحقیق در زمینه روانشناسی مثبت یک رویکرد بدیع را برای بسیاری از روانشناسان، اجتماعی پدید آورده است. این رویکرد بر مطالعه علمی تجربیات مثبت، شادی و بهزیستی روانشناختی و منابع انسانی مثبت به جای تاکید بر نشانه های اندوه و مفاهیم منفی، تمرکز دارد (سلیگمن[۲]،۲۰۰۳، به نقل نوری و همکاران،۱۳۸۹). بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی موانع اجرای برنامه استراتژیک در سازمان (عامریون و همکاران، 1395)

هدف: بررسی موانع و مشکالت پیاده سازی مدیریت استراتژیک (عوامل انسانی، عوامل فرآیندی، عوامل ساختاری، عوامل نهادی)

تعداد سوال: 32
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی موانع اجرای برنامه استراتژیک در سازمان (عامریون و همکاران، 1395)
برنامهریزی نقس مهمی در موفقیت مدیریت یک سازمان دارد. برنامههای مناسب برای سازمانها شامل سه دسته برنامههای استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی هستند. برنامه‌ریزی استراتژیک یک نوع برنامه‌ریزی در سطح عالی سازمان است (2) که مبنای تجزیه و تحلیل سناریوهای از پیش تعیین شده داخلی و خارجی بوده و معطوف به شکلگیری تصویری از آینده سازمان می‌باشد تا آن را با محیط تطبیق دهد و زمینه را برای دسترسی به اهداف آن ایجاد نماید (3).  بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی علل گرایش به تقلب تحصیلی (شهبازیان خونیق، 1395)

هدف: بررسي گرایش به تقلب تحصیلی (عوامل فردی و درونی، عوامل بیرونی و موقعیتی)

تعداد سوال: 13
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل:  word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی علل گرایش به تقلب تحصیلی (شهبازیان خونیق، 1395)

اگر دانش آموزی یک بار از طریق تقلب موفق شود نمره ی خوبی بگیرد دیگر نمی تواند با فکر خودش امتحان دهد ودر مقابل وسوسه ی نوشتن ازروی دست دیگران پایداری نکند.

بیشتر دانش آموزان در طول سالهای مدرسه حداقل یکی دوبار تقلب می کنند ودر بیشتر این موارد بدون ان که مطلب درسی را فهمیده باشند  با نمره ی غیر واقعی به کلاس بالا راه می یابند و این موضوع مشکلات بسیاری را بوجود می اورد بیشتر والدین می خواهند فرزندان انها درک کنند که تقلب کردن کار درستی نیست حتی اگر بدون تقلب نمره ی بالا تری را نگیرند . در یک تعبیر خشن شاید بتوانیم بگوئیم فردی که تقلب می کند مانند کسی است که دزدی میکند اما با شیوه ی دیگر. همانطور که در دزدی پنهان کاری، ترس و  تجاوز به حقوق دیگران وجود دارد در تقلب هم وجود دارد.اما گفته میشود که تقلب میتواند چیزی شبیه دروغگوئی باشد. به نظر میرسد که فرد سالم نباید تقلب کند گر چه نتواند به همه سئوالات امتحانی پاسخ دهد. چون او میداند تقلب از سنخ چه نوع اعمال و رفتاری است. بیشتر بخوانید

پرسشنامه عوامل موثر بر تمرکز درکلاس درس (حارث آبادی و همکاران، 1395)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر تمرکز درکلاس درس از دیدگاه دانشجویان (استاد، دانشجو، محیط)

تعداد سوال: 21

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل موثر بر تمرکز درکلاس درس (حارث آبادی و همکاران، 1395)

«عدم تمرکز حواس»، موضوعی است که بسیاری از جوانان از آن رنج می برند و دلایل مختلف و متعددی دارد. همان طور که خود می دانید، تمرکز حواس در هر کاری از جمله مطالعه و درس خواندن – از ضروریات قطعی است. تمرکز حواس، حالتی ذهنی و روانی است که در آن حالت، تمام قوای حسی، روانی و فکری انسان روی موضوع خاصی متمرکز می شود و تضمین کننده امر یادگیری و انجام صحیح کارها و رهایی از خطرات احتمالی است. به هر حال در یک جمع بندی کلی، می توان گفت: بیشتر افراد به دلایل عمده زیر، با عدم تمرکز فکر و حواس مواجه می شوند:
1. کسانی که خود را به انجام دادن کار یا مطالعه درسی مجبور می کنند؛ در حالی که تمایل درونی چندانی به آن ندارند. در این صورت تمام قوای ذهنی و روانی شان به طور خودکار از آن موضوع پرت می شود و دچار حواس پرتی می گردند. چنین افرادی ممکن است مدت ها با بی علاقگی کارهایی انجام می دهند یا به دنبال درس یا رشته تحصیلی خاصی، تلاش هایی کنند و به عبارت دیگر خود را مجبور به انجام دادن آن کار یا مطالعه می بینند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد مسافرتی (حبیبی و کرماجیان، 1395)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد مسافرتی (عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل جغرافیایی- طبیفی، عوامل فردی، برنامه های آژانس)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد مسافرتی (حبیبی و کرماجیان، 1395)

صنعت گردشگری در دو دهه گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و امروزه نقش مهمی را در اقتصاد به طور فزاینده ایفا می‌کند. اهمیت این بخش از افزایش درآمد، ایجاد فرصت‌های شغلی، تشویق بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها نمایان می‌شود. آگاهی و دانش در مورد عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری مورد نیاز آژانس‌های گردشگری، صنعت حمل و نقل، هتل‌ها و رستوران‌ها می‌باشد.

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در مورد میزان تاثیر آن بر انتخاب مقصد مسافرتی بر اساس گزینه های ارائه شده مشخص نمائید.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد مسافرتی (عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل جغرافیایی- طبیفی، عوامل فردی، برنامه های آژانس) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است: