پرسشنامه عوامل موثر بر تمرکز درکلاس درس (حارث آبادی و همکاران، 1395)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر تمرکز درکلاس درس از دیدگاه دانشجویان (استاد، دانشجو، محیط)

تعداد سوال: 21

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل موثر بر تمرکز درکلاس درس (حارث آبادی و همکاران، 1395)

«عدم تمرکز حواس»، موضوعی است که بسیاری از جوانان از آن رنج می برند و دلایل مختلف و متعددی دارد. همان طور که خود می دانید، تمرکز حواس در هر کاری از جمله مطالعه و درس خواندن – از ضروریات قطعی است. تمرکز حواس، حالتی ذهنی و روانی است که در آن حالت، تمام قوای حسی، روانی و فکری انسان روی موضوع خاصی متمرکز می شود و تضمین کننده امر یادگیری و انجام صحیح کارها و رهایی از خطرات احتمالی است. به هر حال در یک جمع بندی کلی، می توان گفت: بیشتر افراد به دلایل عمده زیر، با عدم تمرکز فکر و حواس مواجه می شوند:
1. کسانی که خود را به انجام دادن کار یا مطالعه درسی مجبور می کنند؛ در حالی که تمایل درونی چندانی به آن ندارند. در این صورت تمام قوای ذهنی و روانی شان به طور خودکار از آن موضوع پرت می شود و دچار حواس پرتی می گردند. چنین افرادی ممکن است مدت ها با بی علاقگی کارهایی انجام می دهند یا به دنبال درس یا رشته تحصیلی خاصی، تلاش هایی کنند و به عبارت دیگر خود را مجبور به انجام دادن آن کار یا مطالعه می بینند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد مسافرتی (حبیبی و کرماجیان، 1395)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد مسافرتی (عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل جغرافیایی- طبیفی، عوامل فردی، برنامه های آژانس)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد مسافرتی (حبیبی و کرماجیان، 1395)

صنعت گردشگری در دو دهه گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و امروزه نقش مهمی را در اقتصاد به طور فزاینده ایفا می‌کند. اهمیت این بخش از افزایش درآمد، ایجاد فرصت‌های شغلی، تشویق بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها نمایان می‌شود. آگاهی و دانش در مورد عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری مورد نیاز آژانس‌های گردشگری، صنعت حمل و نقل، هتل‌ها و رستوران‌ها می‌باشد.

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در مورد میزان تاثیر آن بر انتخاب مقصد مسافرتی بر اساس گزینه های ارائه شده مشخص نمائید.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد مسافرتی (عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل جغرافیایی- طبیفی، عوامل فردی، برنامه های آژانس) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:

پرسشنامه عوامل مربوط به برند ورزشکاران در آگاهی های تبلیغاتی (عیدی و همکاران، 1395)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل مربوط به برند ورزشکاران در آگاهی های تبلیغاتی (تخصص ورزشی، سبک رقابت، منش ورزشی، رقابت جویی، جذابیت فیزیکی، سمبل، تناسب اندام، سبک زندگی، الگوی نقش و تلاش ارتباطی)

تعداد سوال: 30
تعداد بعد: 10
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل مربوط به برند ورزشکاران در آگاهی های تبلیغاتی (عیدی و همکاران، 1395)

امروزه بسیاری از ورزشکاران از فرصت فعالیت در شبکه های اجتماعی و تبلیغات رسانه ای به منظور بالا بردن محبوبیت خود در میان مردم استفاده می کننهد . در فرهنگرسانه ای جدید، این ورزشهکاران ماننهد “یک امضا یا نشان اجتماعی هستند که وظیفه گسترش مبانی فرهنگی و یا ارزش های ایدوولوییک که بیانی از – شخصیت افراد نیز است را دارند. از طرد دیگر، – دعوت کننده و نشان دهنده ارزشها هستند و یکعلامت مشهور ملی در مد و یا سبک زندگی نیز هستند ” معرفی می گردند. مفهوم عبارت برند ورزشکاران 2 از ادغام ساختارهای چندوجهی و سطوخ مختلف زندگی آنان بدست آمده است . در عصر حاضر، ورزشکاران دیگر تنها به عنوان ماشین های تبلیغاتی و یا وسیله ای برای افزایشفروش نیستند، بلکه آنان به عنوان یک محصول فرهنگی تلقی می شوند که می توانند مانند برندها، در بازار جهایی مستقل داشته و فروش منحصربه فردی را بدست آورند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه ارزیابی مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستانها (آزادیان و همکاران، 1395)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستانها (تعهد مدیریت، فرهنگ خطاپذیری، فرهنگ یادگیری، شفافیت، آمادگی، آگاهی، انعطاف پذیری)

تعداد سوال: 44

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزیابی مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستانها (آزادیان و همکاران، 1395)

مدیریت بحران چیست

مدیریت بحران به مجموعه اقدام هایی اطلاق می شود که قبل از وقوع، در حین وقوع و بعد از وقوع سانحه، جهت کاهش هرچه بیشتر آثار و عوارض آن انجام میگیرد.

تعریف مدیریت بحران

فرآيندي است که طي آن، مدير براي دستيابي به اهداف سازمان با توجه به مقتضيات پيش آمده زماني و مکاني و با هزينه اي قابل قبول به کنترل و ساماندهي اوضاع مي پردازد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه عملکرد پرستاران در مواجه با خشونت محل کار (معینی و همکاران، 1395)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عملکرد پرستاران در مواجه با خشونت محل کار

تعداد سوال: 24

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عملکرد پرستاران در مواجه با خشونت محل کار (معینی و همکاران، 1395)

خشونت محل کار در نظام بهداشت و درمان طی سال های اخیر به عنوان یک مسئله مهم مطرح شده است و پرستاران بالاترین میزان مواجهه با خشونت در محل کار را دارند. مواجهه با خشونت در محیط کار به عنوان عامل خطری تهدیدکننده برای سلامتی کارکنان محسوب می شود. کارکنان مراکز بهداشتی- درمانی به ویژه پرستاران بیشتر از سایر کارکنان در معرض خطر تهدید، خشونت فیزیکی و کلامی قرار می گیرند. اثرات خشونت محیط کار به نحوی است که پرستاران آن را یکی از مهم­ترین دلایل ترک حرفه­ی پرستاری برمی­شمارند. خشونت محل‌کار علیه پرستاران پدیده پیچیده‌ای است و عواملی زیادی در ایجاد آن نقش دارند. با این وجود تاکنون بیشتر دیدگاه پرستاران در رابطه با ابعاد مختلف این پدیده مورد بررسی قرار گرفته است.