پرسشنامه اثربخشی مدرسه (حبیبی و همکاران، 1392)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان اثربخشی مدرسه از ابعاد مختلف (انسجام، تداوم، انطباق و سازگاری، تحقق اهداف)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اثربخشی مدرسه (حبیبی و همکاران، 1392)

آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد علمی و فرهنگی بسترساز شرایطی است که کودکان‌ و نوجوانان جامعه را درمسیر تکوین رسالت‌های تربیتی جامعه قرار دهد.امروزه به همان اندازه‌ که مدارس توسعه‌یافته و مسئولیت‌های جدیدی را پذیرفته‌اند،اداره آنها نیز پیچیده‌تر شده‌ است.همانطور که ویلیامز (2002)اشاره نموده است،برای اداره مطلوب مدارس در دنیای‌ کنونی باید ابتدا به درک درستی از رسالت آنها رسید،سپس بر اساس آن به تمهید شرایط و نیازمندیهای آنها پرداخت.هنسون‌ (2002)مدارس را از پیچیده‌ترین سازمانهای اجتماعی در عصر امروز می‌داند که برای هدایت آنها باید عوامل متعددی همسو گردند.سیفرز (2004) اثربخشی مدارس برای ایفای نقش‌های چندگانه در جهان کنونی را مستلزم توجه ویژه به منابع‌ انسانی آنها می‌داند و به این ترتیب سرفصل جدیدی را در خصوص مدیریت منابع انسانی برای‌ دستیابی به مدارس اثربخش می‌گشاید.

تغییر الگوی سنتی تمرکز بر محتوای درس به الگوی تمرکز بر محتوا و فرایند،از یادگیری‌ منفعل به فعال،از معلم محوری به دانش‌آموز محوری،از یادگیری منحصر به کتاب درسی به‌ یادگیری از منابع متعدد،از یادگیری محدود به زمان-به یادگیری ما دام العمر و تغییر از تک‌ روشی برای تدریس به روشهای چندگانه برای تدریس همه و همه از برنامه‌های جدید نظامهای آموزشی است که قصد دارند از این طریق دانش‌آموزان را بیش از پیش در مسیر اهداف آموزشی-تربیتی هدایت سازند پندهارکار (1995).

از اینروست که استراتژی توجه به اثربخشی مستمر در سطح مدارس امروزه به عنوان یک‌ اصل ثابت پذیرفته شده است.چنانکه شورای عالی انجمن اولیاء و مربیان آمریکا (2005) اعلام کرده است.اثربخشی هرمدرسه دولتی باید حداقل هر5 سال یکبار بر اساس نظرات‌ والدین و دانش‌آموزان بازنگری شود.به‌ویژه با توجه به شتاب تغییر و تحولات در حوزه‌های‌ مختلف و تأثیر دستاوردهای جدید علوم و فنون بر پیکره آموزش و پرورش،اثربخشی به‌ عنوان یک تغییر مستمر بنیادین،پارادایم‌های جدیدی را طلب کرده است.انگاره‌های جامعی‌ که همه عوامل و عناصر اثرگذار را مطمح نظر قرار داده و به صورت یکپارچه،فعالیتهای‌ منسجمی را در جهت تعلیم و تربیت مطلوب به انجام رساند. بیشتر بخوانید