پرسشنامه ارتباطات سازمانی جابلین و پوتنام (۲۰۰۱)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی ابعاد مختلف ارتباطات سازمانی (کانال ارتباطات، مسیر ارتباطات، محتوای ارتباطات و سبک ارتباطات)

تعداد سوال: 27

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارتباطات سازمانی جابلین و پوتنام (۲۰۰۱)

تعاریف نظری

الف) ارتباطات سازمانی:

ارتباطات سازمانی: ارتباطات سازمانی فرایندی است که مدیران را برای گرفتن اطلاعات و تبادل معنی با افراد فراوان داخل سازمان و افراد در ارگان های مربوط به خارج از آن سیستم توانا می سازد(فرهنگی، ۱۳۸۳، ۱۲۶).

سبک ارتباطاتکه ناظر بر نوع رفتار افراد با یکدیگر است و به دو دسته ی رسمی و غیر رسمی تقسم می شوند (میلر، ۱۳۸۶، ۲۹).

محتوای ارتباطاتمحتوای پیام ها و ارتباطات به سه دسته ی وظیفه ای، اجتماعی و ابتکاری تقسیم می شوند (میلر، ۱۳۸۶، ۲۷).

مسیر ارتباطاتکه شامل ارتباطات عمودی، افقی و مورب میان افراد سازمان بوده و ناظر بر مسیرهای ارتباطی است (میلر، ۱۳۸۶، ۲۸). بیشتر بخوانید