پرسشنامه دینداری (رازقی و همکاران، 1396)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجیدن ابعاد چهارگانه نگرش ها و باورهاي دینی و دینداري (اعتقادي، تجربی، مناسکی، پیامدي)

تعداد سوال: 26

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه دینداری (رازقی و همکاران، 1396)

دينداري اگر با مقياس خُرد سنجيده شود، يك تحليل از جامعه به دست مي‏آيد و اگر با مقياس كلان، نتيجه ديگري دارد؛ مثلا ملت شجاع و متدين ايران، در دوره‌ي ليبرال دموكراسي و به قول آنها پايان تاريخ و پايان انواع حكومت و رسيدن به بهترين نوع حكومت يعني سرمايه‏داري، انقلاب كرده و يك مدل جديد حكومت در جهان به وجود آورده است؛ اين مدل به تدريج از مرزها عبور كرده و به يك موج جهاني تبديل شده و موازنة جهاني را تغيير داده است؛ دشمنان اول خيال مي‌كردند مي‌توانند از طريق عوامل داخلي آن را كنترل كنند، اما انقلاب مقاومت كرد؛ بعد به شورشهاي طايفه‌اي تحريك كردند، بعد هم جنگ‌هاي مسلحانه داخلي و بعد هم جنگ هشت ساله، و توطئه‏هاي ديگر، اما انقلاب از همه اينها به سلامت عبور كرده و در نهايت به يك نقطه‌اي رسيد كه يكي از دو قطب قدرت در جهان كه قطب كمونيسم بود را شكست داد. قابل اثبات است كه شكست ماركسيسم بيش از آنكه مستند به 40 سال جنگ سرد باشد، مستند به انقلاب اسلامي است. تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در كشورهاي فراواني مقابل امريكا و دولت‌هاي  وابسته به امريكا جنبش‌هاي كمونيستي به وجود مي‏آمد. كوبا در هفده يا هجده كشور امريكايي لشكر داشت و از مبارزات ماركسيستي دفاع مي‌كرد؛ اما در سال 58 و بعد از اشغال لانه‌ي جاسوسي يك مبارزه كمونيستي بنام در جهان به وجود نيامده است، معنايش اين است كه انقلاب اسلامي پرچم عدالتخواهي را به دست گرفته است؛ و مبارزات زير چتر اسلام و يا حداقل فرهنگ بومي اتفاق مي‌افتد كه اين عامل اصلي از بين رفتن قدرت سياسي شوروي و فروپاشي آن است. بیشتر بخوانید