مقیاس سبک های رهبری در ورزش (LSS) چلادورای و صالح (1980)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی ادراک رفتار رهبری مربی (تمرین و دستورالعمل، رفتار دموکراتیک، رفتار استبدادی، حمایت اجتماعی، بازخورد مثبت)

تعداد سوال: 40

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

مقیاس سبک های رهبری در ورزش (LSS) چلادورای و صالح (1980)

تعاریفی دیگر از رهبری

رهبري يعني تاثيرگذاري برافراد در انجام وظايفشان با ميل وعلاقه .

رهبري نفوذ برمرئوسان ازطريق برقراري ارتباط باآنان درتحقق اهداف سازمان بيان شده است .

رهبري فراينديست كه ضمن آن مديردرسازمان  تلاش ميكند تا با ايجاد انگيزه وارتباطي موثرانجام وظايف خودرا درتحقق اهداف سازماني تسهيل نمايد وكاركنان را از روي ميل وعلاقه به انجام وظايفشان ترغيب نمايد .

بنابراين رهبري يكي از وظايف مهم واصلي مديرمحسوب ميشود .

وظایف رهبر :

رهبر باید همیشه چندین گام جلوتر از گروه خود حرکت کند اما در عین حال باید سرعت گامهای خود را طوری تنظیم کند که پیروان او یارای برابری با او را داشته باشند و به دنبال او حرکت کنند.

یکی از وظایف رهبری ترسیم چشم انداز شفاف و انگیزاننده و دوربردی سازمان است . بیشتر بخوانید