پرسشنامه استاندارد سرزندگی تحصیلی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان سرزندگی تحصیلی

تعداد سوال: 10

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد سرزندگی تحصیلی

سرزندگی تحصیلی:

تعریف مفهومی: سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت، سازنده و انطباقی به انواع چالش ها و موانعی که در عرصه مداوم و جاری تحصیلی، تجربه می شوند؛ اشاره دارد (پوتواین و همکاران، 2011).

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر منظور از سرزندگی تحصیلی نمره ای است که فرد از پرسشنامه سرزندگی تحصیلی د کسب می کند.

مقياس سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانیزاده

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش سرزندگی تحصیلی در افراد

تعداد سوال: 9
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

مقياس سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانیزاده

در سیستم آموزشی دنیا، مدارس یکی از مهم ترین منابع کسب دانش و رشد استعداد ها در دانش آموزان به حساب می آید؛ در همین راستا پویایی مدارس به دانشِ دانش آموزان با انگیزه و پر تلاش بستگی دارد؛ در واقع هر چه دانش آموزان وارد مقاطع بالاتر تحصیلی می شوند، نیازمند توجه بیشتری هستند برای همین دانش آموزان دوره متوسطه به علت تجربه انتقال از دوره کودکی به دوره نوجوانی و تحولات ناشی از آن، دستخوش تغییرات زیادی می شوند و نیازمند دریافت توجه بیشتری هستند. این تغییرات به واسطه ی به همراه داشتن استرس زیاد، بر پیشرفت تحصیلی آنها اثر می گذارد؛ در همین راستا چگونگی تلاش دانش آموز برای مواجهه با مشکلات تحصیلی و مدرسه ای می تواند به شناخت بهتر این دوره کمک کند. بیشتر بخوانید