پرسشنامه عدالت سازمانی احمدی (1391)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عدالت سازمانی از ابعاد مختلف (عدالت تعاملی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای)

تعداد سوال: 13

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عدالت سازمانی احمدی (1391)

عدالت سازمانی

عدالت مفهومی انتزاعی است که ازآن تعابیر گوناگونی مد نظر قرار می گیرد .هنگامی که از این مفهوم در محیط سازمانی استفاده می شود “اصطلاح عدالت سازمانی به کار می رود .گرین برگ بر آن است که ادراک عدالت سازمانی “برای اثر بخشی عملکرد سازمانها ضرورت دارد (امیر خانی و پورعزت، 1387). عدالت سازمانی بیانگر ادراکات کارکنان از برخورد ورفتار منصفانه سازمان با آنان است.تحقیقات در زمینه عدالت سازمانی پس از دهه 1990به طور فزاینده ای افزایش یافته به طوری که مهم ترین یافته ها در رابطه با عدالت سازمانی در این دوره صورت گرفته است (کاراش و اسپکتور،2001). بیشتر بخوانید