پرسشنامه استاندارد قابليت توسعه محصولات جدید

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان قابليت توسعه محصولات جدید

تعداد سوال: 11

تعداد بعد: 1

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد قابليت توسعه محصولات جدید

متغير بودن قوانين رقابتي در دنياي كسب و كار، فرايند ارائه محصول جديد به بازار را با اهميت خاصي جلوه داده است. اكثر سازمانها امروزه بيش از هر زمان ديگري دريافته اند كه صرفاً تكيه و اعتماد به اهرمهاي رقابتي سنتي مثلِ افزايش كيفيت، كاهش هزينه و تمايز در ارائه محصولات و خدمات كافي نيست و درعوض مفاهيمي مثل سرعت و انعطاف پذيري در رقابت نمود قابل توجهي پيدا كرده اند و گرايش به سمت ارائه محصولات و خدمات جديد به بازار خود دليل موجه اين تغيير نگرش است. طي بررسي كه در سال 1981 در مورد 700 شركت امريكايي صورت پذيرفته است، نتايج حاكي از آن است كه حدود يك سوم از سود اين سازمانها به واسطه محصولات جديدي بوده است كه عرضه كرده اند و اين آمار در حالي است كه اين بررسي در سال 1970، مقدار يك پنجم را نشان داده بود.

با توجه به موارد فوق، مديريت فرايند توسعه محصول جديد نيز نيازمند به كارگيري رويكردهاي جديد مديريتي است. رويكرد مسابقه راگبي كه در آن سخت كوشي، جلو و عقب بردن مداوم توپ بازي همزمان با سرعت رمز پيروزي است، از جمله رويكردهايي است كه نتايج بهتري را در پي خواهد داشت. هوندا(Honda) و كنون(Canon)، از جمله شركتهايي هستند كه چنين الگويي را به عنوان الگوي مرجع فرايندي توسعه محصولات جديد خود به كار گرفته اند. بیشتر بخوانید