پرسشنامه استاندارد نگرش به هنجارهای شهروندی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي نگرش به هنجارهای شهروندی (مشارکت، استقلال فردی، نظم  اجتماعی، همبستگی اجتماعی)

تعداد سوال: 11

تعداد بعد: 4

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد نگرش به هنجارهای شهروندی

امروزه شهروندی تبدیل به منزلتی اساسی برای حیات سیاسی و اجتماعی جوامع شده است. به جرأت می­توان گفت که شهروندی با مرکزیت مفهوم شمول در ذات آن، شمولی که خود را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسط می­دهد، جزئی جدایی­ناپذیر از دموکراسی­های مدرن شده است؛ جزئی که به بهترین شکل رابطۀ ساختار و عاملیت را در قالب، همزمان، منزلتی تثبیت­شده به مثابه بستر کنش‌های فرد (شهروند) و کنش­های تغییردهندۀ منزلت مزبور از جانب وی نشان می­دهد (گیدنز، 1381: 341).  از این رو، شهروندی را در جوامع و زمان های مختلف می­توان، برمبنای این قابلیت، از دو زاویۀ متفاوت به بازخوانی و تحلیل نشست. در یک نگاه می­توان آن را به مثابه منزلتی تعریف و تثبیت شده در قوانین کشورها دید و فرآیند تحقق آن را قضاوت کرد و همزمان می‌توان آن را، آن­سان که هست و آن­سان که باید باشد، در ذهن کنشگران جامعه بررسی نمود. نگاه دوم برآمده از امکان تغییری (رشد و نزولی) است که منزلت شهروندی بر مبنای کنش­های عاملان اجتماعی در خود داراست.

در مطالعات شهروندی متأخر، هنجارهای تثبیت شده در اذهان شهروندان و نحوۀ ایفای نقش شهروندی توسط آنان در جوامع مختلف، با منزلت­های شهروندی متفاوت در آن‌ها، اهمیت خاصی یافته است. چرا که به‌فرض تثبیت کامل و قانونی یک منزلت فراگیر شهروندی در جامعه­ای در صورت بسط نیافتن هنجارهای برابری خواهانه یا هنجارهای ضروری دیگر شاهد افول شمول
تثبیت­شده و به بیان پارسونز شکل­گیری دوبارۀ شهروندی درجۀ دوم در متن جامعه خواهیم بود. اهمیت هنجارها و کنشگری شهروندان در جوامعی که به طور ساختاری با نقایصی در بسط منزلت مزبور رو­به­رو هستند دیگر پیشاپیش روشن است. به­این­ترتیب از آنجا که “تنش بین منزلت قانونی و پروژۀ هنجاری شهروندی رشد­یافته و منزلت قانونی عدم کفایت خود را نشان داده است” (ساسن،2009: 238) و هنجارهای شهروندی هر روز بیشتر به عنوان بایستۀ اجتماعی دموکراسی مطرح می‌شوند مطالعۀ هنجاری شهروندی به اولویتی پژوهشی تبدیل شده است. بیشتر بخوانید