پرسشنامه استاندارد پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد رابین و پاریش 2010

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف:  ارزیابی عملکرد مبتنی بر شواهد 

تعداد سوال: 10

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

تعاریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه استاندارد پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد رابین و پاریش 2010

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد توسط رابین و پاریش در سال 2010 است. این مقیاس دارای 10 گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (مایل هستم که از اینترنت برای جستجوی بهترین شواهد تحقیقی جهت هدایت تصمیمات بالینی استفاده کنم.) پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد را می­سنجد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

عملکرد مبتنی بر شواهد: چارچوبی جهت عملکرد بالینی است که استفاده هوشیارانه، صریح و قضاوت شده بهترین شواهد جاری برای تصمیم گیری در مورد مراقبت از بیماران را یکپارچه می کند.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد نمره ای است كه پاسخ دهنده­گان به سوالات 10 گویه ای پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد می­دهند. بیشتر بخوانید