مقیاس كیفیت محیط شهر (فیروزی و همکاران، 1392)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش كیفیت محیط شهری از ابعاد مختلف (میزان رضایتمندي از معیارهاي محیطی، میزان رضایت مندي از معیارهاي اجتماعی و فرهنگی، میزان رضایت مندي از معیارهاي اقتصادي، میزان رضایت مندي از معیارهاي کالبدي، میزان رضایت مندي از معیارهاي مدیریتی)

تعداد سوال: 26

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

مقیاس كیفیت محیط شهر (فیروزی و همکاران، 1392)

با رواج و کاربرد مفاهیم اجتماعی نوینی هم­چون رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و کیفیت زندگی در قلمرو برنامه‌ریزی و توسعه به دلیل نگاه­ صرف کالبدی- کارکردی برنامه­ریزی­ها به ابعاد و جنبه‌های مختلف زندگی در گذشته، به کارگیری این مفاهیم در جهت دستیابی به معیارهای کیفی در مطلوبیت کیفیت محیط‌های شهری، دخالت دادن فاکتورهای محیطی، فرهنگی و اجتماعی و روانی به عنوان اصلی ضروری مطرح شد. به تبع چنین رویکردهایی و با توجه به اینکه در سده کنونی شمار کسانی که در شهرها زندگی می­کنند و فرآیند شهری شدن همچنان رو به افزایش است و برآوردن نیازها و انگیزه­های اساسی انسان در محیط­های شهری، مفهوم “کیفیت محیط شهری” به عنوان فضای زندگی مردم دنیا، به عنوان موضوع بنیادی مورد توجه پژوهشگران، دانشگاهیان، سیاستگذاران و شهروندان قرار گرفته است (Mahdizadeh et al, 2006: 301. Pacione, 2003:1). بیشتر بخوانید