پرسشنامه عوامل تنش زای حرفه ای در پرستاران

هدف: بررسی عوامل مؤثر در بهبود كیفیت ارزشیابی پيشرفت تحصيلی از دیدگاه مدیران و دبیران (عوامل تنش‌زای فیزیکی، عوامل تنش‌زای جسمی – روانی، عوامل تنش‌زای مدیریتی)

تعداد سوال: 22

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل تنش زای حرفه ای در پرستاران

اگر جامعه، خواهان سعادت است پس باید کار به دست کاردان، قدرت محدود، مسؤولیت معلوم و حاکم قانون باشد «ارسطو».

فشارهای روانی شایعترین و مخربترین نیروی مؤثر در جامعه امروزی است. دنیای صنعتی و پیشرفتهای روزافزون آن، اگر چه از برخی جهات باعث آسایش جمعی افراد شده ولی بار فکری آنها را افزایش داده است (1).

نگرانی افراد نسبت به کار، مشکلات اجتماعی و اقتصادی و انتظارات سازمان از کارمندان، پیشرفت فناوري، اشکالات مدیریت و توقع کارکنان، همه و همه سبب می‌شود که فرد از زمان بیداری بامداد تا هنگام آرمیدن شامگاه همواره دچار فشارها، هیجانات، نگرانی‌ها، بیم‌ها و امید‌های گوناگون باشد که گاه با ظرفیت جسمی، عصبی و روانی فرد متناسب است و گاه با آن سازگار نیست که به مجموعه چنین فشارهایی تنش[1] اطلاق مي‌شود (2). بیشتر بخوانید