پرسشنامه افکار خودکار منفی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش میزان افسردگی

تعداد سوال: 30

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

منبع: ژندا ، لودیس. آزمون های شخصیت. ترجمه بشارت و حبیب نژاد. انتشارات آییژ ،بهار 1388

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1700 تومان

خرید فایل

پرسشنامه افکار خودکار منفی

 سعی میشود که از دو جنبه افکار خودآیند منفی بررسی شوند: اولین مورد این است که آیا این افکار صحیح هستند؟ و دیگر اینکه آیا این افکار، فایدهاي دارند و سودمند محسوب میشوند؟ در رابطه با افکار خودآیند باید به یک سؤال دیگر پاسخ میدهیم: افکار خودآیند از کجا نشأت میگیرند؟ چه چیز باعث میشود تعبیر و تفسیر آدمها از یک موقعیت یکسان با هم فرق داشته باشد؟ چرا فرد واحدي در دو زمان مختلف موقعیت یکسانی را به دو شیوه متفاوت تعبیر میکند؟ ابتدا باید بدانیم که افکار خودآیند در بین سه سطح شناختی (افکار خودآیند، افکار واسطهاي و باورهاي هستهاي) سطحیترین آنها محسوب میشود. بنابراین منشأ افکار خودآیند در سطوح عمیقتر یعنی باورهاي هستهاي قرار دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. سطح دوم: افکار واسطهاي یا قوانین زندگی افکار اتوماتیک در درمان شناختی رفتاري دو نوع قانون وجود دارد: اولین دسته عبارتهاي شرطی هستند: اگر…… آنگاه. اگر من خیلی خوب درس بخوانم و خیلی تلاش کنم، آنگاه دیگران مرا دوست خواهند داشت. نوع دوم عبارتهاي متوقعانه است: من باید کامل باشم. این قوانین با احساس نیرومند وظیفهشناسی و اخلاقمندي همراه است و اغلب به سختی درمان میشوند. بیشتر بخوانید