دانلود رایگان مقیاس ناامنی غذایی خانوار (HFIAS)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: اندازه گيري ناامني غذايي از ابعاد مختلف (کيفيت غذا، دريافت ناکافي غذا)

تعداد سوال: 9
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

مقياس ناامني غذايي خانوار (HFIAS)

ایمنی غذایی و امنیت غذایی دو تعریف مجزاست که گرچه جدایی ناپذیرند و یکدیگر را در برخی از زمینه ها پوشش می دهند ولی در عمل به طور جزیی اهداف جداگانه ای را دنبال میکنند.

به طوری که ایمنی غذا در تعریف عبارت است از: بیشتر بخوانید