پرسشنامه بازاریابی رابطه مند (لی نگوین هو و همکاران، ۲۰۱۱)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی بازاریابی رابطه مند از ابعاد مختلف (اعتماد، تعهد، ارتباطات، ارزش مشترک، همدلی، روابط متقابل)

تعداد سوال: 22

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند (لی نگوین هو و همکاران، ۲۰۱۱)

بازاریابی رابطه مند: بازاریابی رابطه مند فعالیتهایی است که هدف از آن ایجاد پیوندهای بلند مدت و سودمند میان یک سازمان و مشتریانش برای تامین مزیت متقابل برای طرفین است(لاولاک،۱۳۹۱، ۱۴۳؛ به نقل از خندابی، ۱۳۹۲).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این پژوهش بازاریابی رابطه مند به وسیله پرسشنامه بازاریابی رابطه مند ( لی نگوین هو و همکاران، ۲۰۱۱) سنجیده  می شود. و نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه مذکور دریافت می کنند.