پرسشنامه بدبینی سازمانی (کالاگان و همکاران – ۲۰۰۹)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان بدبینی سازمانی از ابعاد مختلف (شناختی،رفتاری، عاطفی)

تعداد سوال: 13

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بدبینی سازمانی (کالاگان و همکاران – ۲۰۰۹)

پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی توسط کاکلان در سال ۲۰۰۹ ساخته شد و دارای ۱۳ سوال در ۳ وجه می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) طراحی شده است و الفای کرونباخ به دست آمده ۰/۸۲ می باشد

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

بدبینی سازمانی: بدبینی سازمانی اشاره می کند به وجود احساسی منفی در بین افراد، که ثابت شده اثراتی منفی از قبیل، نارضایتی، اختلال، ناامیدی در مورد سازمان و همچنین همکاران در مکان های کاری را موجب می شود (دین و همکاران،۱۹۹۸).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از بدبینی سازمانی نمره ای است که پاسخ دهنده­گان به سوالات ۱۳ گویه ای پرسشنامه بدبینی سازمانی می­دهند.