پرسشنامه بررسی رابطه تبلیغات شفاهی با قابلیت اعتماد به برند و قصد برند

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی رابطه ابعاد مختلف تبلیغات شفاهی با قابلیت اعتماد به برند و قصد برند (شدت تبلیغات شفاهی، ظرفیت مثبت تبلیغات شفاهی، ظرفیت منفی تبلیغات شفاهی، محتوای تبلیغات شفاهی، تصویر شرکت، تمایل به استفاده از خدمات، قابلیت اعتماد به برند، قصد برند)

تعداد سوال: 33

تعداد بعد: 9

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 33000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه تبلیغات شفاهی با قابلیت اعتماد به برند و قصد برند

تبلیغات شفاهی برخلاف تبلیغات ویروسی، هم قابلیت پخش پیام‌های تبلیغاتی در فضای واقعی را دارد و هم فضای مجازی. تبلیغات شفاهی و یا تبلیغ دهان‌به‌دهان زمانی اتفاق می‌افتد که یک فرد پیامش را به چندین نفر بگوید بدون آنکه آن پیام قابلیت انتقال داشته باشد. زمانی را تصور کنید که به یک رستوران می‌روید و غذایی بسیار فراتر از انتظار شما برایتان آورده می‌شود. این دقیقاً همان لحظه شکل‌گیری نطفه پیام تبلیغات شفاهی است. شما خوشحال و مسرور بعد از صرف غذا از رستوران بیرون می‌آیید و برای دوستانتان از کیفیت، کمیت و خدمات عالی رستوران می‌گویید. قطعاً تا زمانی که دوستانتان این رستوران را امتحان نکنند در انتقال پیام مثبت راجع به آن رستوران سهیم نخواهند شد. در تبلیغات شفاهی انتقال پیام بین افراد وجود ندارد بلکه تنها تکرار و تکرار یک پیام از یک فرد به دیگر افراد وجود دارد. جذابیت موضوع باعث می‌شود که فرد بیننده از آن احساس رضایت کند و آن را برای دیگر دوستان خود بازگو کند.

شاید برای روشن شدن بهتر تفاوت بین تبلیغات ویروسی و تبلیغات دهان‌به‌دهان باید گفت در تبلیغات ویروسی تمرکز بر روی پیام است و تبلیغاتچی سعی در تهیه پیامی جذاب با قابلیت انتشار بهتر دارد اما در تبلیغات شفاهی تمرکز اصلی بر روی منبع منتشرکننده پیام است و تبلیغاتچی می‌بایست منبع منتشرکننده جذابی را تهیه کند، رستورانی با غذاهایی بیشتر، آرایشگاهی با خدمات متفاوت‌تر و شاید به قول ست گودین گاوی به رنگ بنفش برای دیده شدن. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی رابطه تبلیغات شفاهی با ادراک از برند، کیفیت برند و وفاداری مشتریان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی رابطه ابعاد مختلف تبلیغات شفاهی با ادراک از برند، کیفیت برند و وفاداری مشتریان (شدت تبلیغات شفاهی، ظرفیت مثبت تبلیغات شفاهی، ظرفیت منفی تبلیغات شفاهی، محتوای تبلیغات شفاهی، تصویر شرکت، تمایل به استفاده از خدمات، ادارک از برند، کیفیت برند، وفاداری مشتریان)

تعداد سوال: 43

تعداد بعد: 9

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 33000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه تبلیغات شفاهی با ادراک از برند، کیفیت برند و وفاداری مشتریان
پيوسته تحقيقات، اهميت تبليغات شفاهي (WOM (WORD OF MOUTH= در شکل گيري نگرشها، در زمينه تصميم گيري خريد و نيز کاهش ريسک مرتبط با تصميمات خريد مشتريان را نشان داده است ( Wangenheim and Bayon,2003;1173). امروزه از تبليغات شفاهي مثبت، به عنوان ابزاري بسيار قدرتمند در پيشبرد فروش محصولات ياد مي کنند به طوري که محصولات گمنام و ناشناخته را به سرعت در مسير شهرت و آوازه تجاري لجام گسيخته اي قرار مي دهد(Dye,2000;139). بازاريابان بسياري نيز تبليغات شفاهي مثبت رابه عنوان يکي ازقديمي ترين شکل هاي ارتباطات بازاريابي مورد توجه قرارداده اند. در بسياري از شرايط، ممکن است که آن يکي از قدرتمندترين انواع ارتباطات به ويژه وقتي که به وسيله شخصي که ما او را مي شناسيم و به او اعتماد داريم، باشد (Ennew, Banerjee and Li, 2000;75). بسياري از مردم عقيده دارند که تبليغات شفاهي مثبت در مورد محصولات، عمدتاً به دليل نيک بختي و خوش اقبالي آنان است، اما تحقيقات نشان مي دهد که تبليغات شفاهي مثبت، ريشه در برنامه هاي دقيق بازاريابي دارد(Dye, 2000; 241). مديران بايد در جست جوي راههايي باشند که تبليغات شفاهي مثبت را برانگيزند و مراحلي را که تبليغات شفاهي منفي و اثرات آن را کاهش مي دهد را توسعه بخشند (Stockes and Lomax, 2002; 349). بیشتر بخوانید