پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر فساد مالی کارکنان

هدف: بررسی عوامل تاثیر گذار بر فساد مالی کارکنان (قانون گریزی، ضعف پاسخگویی و نظارت، ضعف سیستم عملکرد، بروکراسی  زائد، ناکارآمدی سیستم نگهداری)
تعداد سوال: 23
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر فساد مالی کارکنان

اگرچه معنی اصطلاحی فساد از معنی لغوی آن، چندان دور نیست، اختلاف در آن بسیار است و تقریباً همه تایید

کرده اند که امکان ارایه یک تعریف جامع و مانع که در برگیرنده همه موارد باشد مشکل است؛ اگرچه می توان به

ذکر مصادیقی پرداخت که دیگران هم با آن موافق باشند. این مشکل بودن تعریف به حدی است که برخی با

اطمینان اظهار داشته اند، که متخصصان فن هرگز در مورد یک تعریف واحد به توافق نخواهند رسید. اختلاف نظرها

در باب تعریف فساد در سطح بین المللی نیز نمایان است، در حالی که کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با

فساد، دقیقاً به لحاظ همین اختلاف در معانی، تعریفی از فساد ارایه نداده است. بیشتر بخوانید