پرسشنامه تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان از طریق هوش معنوی و فرهنگ سازمانی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی میزان تاثیرگذاری تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان از طریق هوش معنوی و فرهنگ سازمانی (تاثیر تعهد سازمانی بر هوش معنوی، تاثیر تعهد سازمانی بر فرهنگ سازمانی، تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان، تاثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان، تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 33000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان از طریق هوش معنوی و فرهنگ سازمانی

انبوه مطالعات مربوط به فرهنگ سازمانی که در اوایل دهه 1980 انجام گرفت ، نحوه نگرش دانش پژوهان و مدیران نسبت یه سازمان تغییر داد و تجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی به یکی از مهمترین تخصص ها در زمینه فرهنگ سازمانی مبدل شد . فرهنگ سازمانی تنها به مراکز علمی و دانشگاهی منحصر نمی شود ، بلکه موسسات تجاری ، تولیدی و اداری نیز نسبت به غنا بخشیدن فرهنگ سازمانی خود تاکید می ورزند .

امروزه سازمان ها در محیط متلاطم تغییر به حیات سازمانی خود ادامه می دهند و برای تحقق بخشیدن به ماموریت خویش ، به تحول و همگون سازی ساختار و فرآیندهای خود با نیازهای محیطی نیازمندند و برای تنظیم موثر و آگاهانه فرآیند تغییر ، قبل از هرچیز به تغییر بنیادی در بینش ها و تحول در سطوح فردی ، گروهی و سازمانی و شیوه زندگی حاکم بر سازمان می پردازند و قبل از هر تحولی باید فرهنگ سازمانی خود را شناسائی و بررسی نمایند . ( Lui,kat, 2003)

هیچ سازمانی در خلا وجود ندارد سازمانها در محیط زندگی می کنند از محیط متاثر گردیده و بر آن تاثیر می گذارند . این تاثیر متقابل در بخش سازمان بیشتر به فرهنگ سازمانی و افراد وابسته و به آن مرتبط می گردد . این فرهنگ نشأت گرفته از جامعه ، مردم و کشور است که در سازمانها نفوذ می کند و نهادینه می شود . ( Richard Herberg, P.D. & Julie Heiftz , 2003) بیشتر بخوانید