مقیاس نیاز شخصی به ساختار تامپسون و همکاران، 1989 (PNSS)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش تمایل به ساختارمندي، قطعیت، اطمینان و پیش بیني پذیري (تمایل به ساختار و پاسخدهي به فقدان ساختار)

تعداد سوال: 11

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

مقیاس نیاز شخصی به ساختار تامپسون و همکاران، 1989 (PNSS)

جبرگرایی رابطه‌ای قوی با پیش‌بینی پذیری دارد. پیش‌بینی پذیریِ کامل دلالت اکید بر جبرگرایی دارد. اما فقدان پیش‌بینی پذیری، لزوماً به معنای نبود جبرگرایی نیست. محدودیت‌های پیش‌بینی پذیری به دلیل مبتنی بر عواملی مانند کمبود اطلاعات یا پیچیدگیِ بیش از اندازه پدیده است.

در فیزیک تجربی، همیشه در مشاهدات خطاهایی در تعیین متغیرهایی چون موقعیت و سرعت وجود دارد، آنقدر که پیش‌بینی عملاً ناممکن می‌شود. اما ورنر هایزنبرگ در مکانیک کوانتومی، با مطرح کردن اصل عدم قطعیت، برای دقت اندازه‌گیری در مورد کمیت‌های یاد شده محدودیت می‌گذارد؛ بنابراین پیش‌بینی پذیری کامل از نظر نظری ناممکن می‌شود.