مقياس كارآمدی در افتادن در سالمندان – فرم بین المللی (FES-I)

هدف: ارزیابی ميزان نگراني از افتادن هنگام انجام دادن فعالیت های مختلف روزمره
تعداد سوال: 16
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

مقياس كارآمدي در افتادن در سالمندان – فرم بین المللی (FES-I)

آمار عرضه شده در سال هاي اخير، نشان دهندة رشد فزايندة  جمعيت سالمندان در جهان و همچنين ايران است ( 1) كه اين روندِ روبه افزايش، توجه بيشتر به اين جامعه را بيش از پيش ضروري مي سازد. يكي از نگراني هاي سالمندان در دو دهة اخير كه بخش وسيعي از پژوهش هاي سالمندي را نيز به خود اختصاص داده است، مسئلة افتادن و عواقب آن و ملاحظات تندرستي مرتبط با آن است . از دغدغه هاي مهم سالمندان، افتادن 1 به زمين خوردن » است كه به عنوان رويدادي شناخته مي شود كه ناخواستة فرد منجر مي شود و درنتيجة عواملي مانند تحمل ضربة خشن، از دست دادن هوشياري، شروع ناگهاني فلج مانند آنچه در سكتة قلبي ر خ مي دهد يا صرع تشنجي نباشد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *