دانلود رایگان پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش میزان تمایل بارز جنسی

تعداد سوال: 25

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت 1387

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD)

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه شامل 25 سوال است و در انتخاب گزینه های آن از مقیاس 5 درجه ای لیکرت استفاده شده است. گزینه ها از همیشه تا هرگز به شکل زیر درجه بندی شده است:

همیشه= همواره چنین است

اکثرا = اکثر اوقات چنین است

گاهی = گاهی اوقات چنین است.

بندرت = بندرت چنین است

هرگز = هرگز چنین نیست.

آزمودنی برای هر سوال، حتی با وجود عدم اطمینان کافی، گزینه ای را که بهتر و دقیق تر گویای میزان تمایل جنسی او است علامت می زند.

شاخص احقاق جنسی یا تمایل جنسی هالبرت به صورت فردی و گروهی و محدودیت زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. نمره گذاری هر سوال با توجه به گزینه انتخابی از همیشه = 0 تا هرگز = 4 است. سوالهای 1، 3، 5، 7، 8، 9، 10، 12، 13، 17، 18، 19 و 20 به طور معکوس (همیشه = 4 تا هرگز = 0) نمره گذاری می شود. پس از نمره گذاری و جمع بندی نمرات، میزان احقاق جنسی آزمودنی مشخص می شود. دامنه نمرات آزمون از 0 تا 100 است که نمره بیشتر نشان تمایل جنسی زیاد و نمره کم بیانگر تمایل جنسی اندک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.