پرسشنامه نگرش ها نسبت به نقش اجتماعی شرکت ها ویلیامز

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش نگرش مصرف کنندگان نسبت به نقش اجتماعی شرکت ها (عمومی، خصوصی، شهودی، عقلانی، مدیریت، افراد خارج، دلسوزی)

تعداد سوال: 23
تعداد بعد: 7
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه نگرش ها نسبت به نقش اجتماعی شرکت ها ویلیامز

CSR مخفف (corporate social responsibility) و به معنای مسئولیت اجتماعی است که اگر بخواهیم در یک تعریف مختصر CSR را توضیح دهیم باید بگوییم: “فعالیت های اجتماعی برندها و انجام کارهای نوع دوستانه نیز از جمله این کارها می باشد. به بیان دیگر شرکت ها نسبت به جامعه و فضایی که در آن فعالیت می کنند باید احساس مسئولیت کرده و در این راستا تلاش هایی را انجام دهند.” بیشتر بخوانید

پرسشنامه نقش ذهنیت مثبت درموفقیت مالی کارآفرینان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی نقش ذهنیت مثبت درموفقیت مالی کارآفرینان از ابعاد مختلف (اشتیاق، ایمان، تلقین به خود، دانش تخصصی، تصور خلاق، تصمیم گیری، قدرت اراده)
تعداد سوال: 21
تعداد بعد: 7
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه نقش ذهنیت مثبت درموفقیت مالی کارآفرینان

موفقیت کارآفرینان

موفقیت کارآفرینان به چه عواملی بستگی دارد؟ آیا فکر می کنید در کار خود موفق هستید؟ آیا با جدیت کار را انجام می دهید اما به نتیجه دلخواه دست پیدا نمی کنید؟ بیشتر بخوانید

پرسشنامه قابلیت جذب دانش

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

تعداد سوال: 30
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه قابلیت جذب دانش

تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش از دو جهت با هم ارتباط دارند : از یک طرف قابلیت جذب فردی عامل مهمی در جهت اثربخش بودن فرآیند تسهیم دانش است و از طرف دیگر فرآیند تسهیم دانش عامل مهمی در جهت اثربخش بودن قابلیت جذب سازمانی است  .

رفتار تسهیم دانش فرآیندی است که در واقع بین دو شخص یعنی اهدا کننده دانش و دریافت دانش رخ می دهد . از طرف دیگر تسهیم دانش نیز می تواند به عنوان یک فرآیند یادگیری در نظر گرفته شود . این فرآیند با تسهیم دانش توسط اهدا کننده به دریافت کننده شروع می گردد و پس از آن دریافت کننده به بررسی اجزاء مربوط به دانش تسهیم شده می پردازد . در چنین شرایطی دریافت کننده واقعاً می تواند از اهدا کننده دانش در طی فرآیند تسهیم دانش یاد بگیرد . موفقیت نهایی در استفاده از دانش تسهیم شده توسط دریافت کننده ، به میزان زیادی وابسته به توانایی دریافت کننده دانش دارد یعنی اینکه که آیا او قادر است تا دانش تسهیم شده را جذب کرده و بر آن حاکم شود . اگر دریافت کننده قادر نباشد تا به شکل موفقیت آمیزی به تسهیم دانش بپردازد و محتوی ارزشمند آن را جذب کند در این صورت ممکن نیست تا دانش کسب شده را برای حل مشکلات خود بکار ببرد . بنابراین برای دریافت کننده دانش لازم است  ، تا به منظور موفقیت آمیز بودن فرآیند تسهیم دانش به شکل کامل ، هم یادگیری و هم به کارگیری از دانش تسهیم شده ارتقاء داده شود . بر طبق گفته کوهن و لونیتال (1990) قابلت جذب تعریف شده به عنوان شناسایی ، جذب و استفاده از دانش . آنان معتقدند که توانایی افراد برای ارتقاء و بکارگیری دانش خارجی( قابلیت جذب فردی ) به میزان زیادی وابسته به سطحی از دانش مرتبط پیشین می باشد . چنین قابلیتی می تواند به عنوان یک توانایی فردی در نظر گرفته شود ، که نسبتاً مستقل از فرآیند تسهیم دانش می باشد . یعنی افراد قبل از اینکه درگیر فرآیند تسهیم دانش شوند ، قابلیت جذب خودشان را شکل می دهند . به علت تفاوت در شرایطی مانند تجربیات حرفه ای یا سوابق آموزشی ، افراد مختلف ممکن است سطوح متفاوتی از قابلیت جذب را دارا باشند که این خود می تواند فرآیند تسهیم دانش مطمئی را ارائه دهد . افرا با قابلیت جذب بالا یا با دانش مرتبط پیشین ، توانایی بیشتری برای یادگیری ، جذب و بکارگیری دانش تسهیم شده در فرآیند تسهیم دانش خواهند داشت . بنابراین سازمان ها می بایست تا افرادی که دانش مطلوب تری برای انجام فعالیت هایی که نیاز به تسهیم نوع خاصی از دانش دارد را استخدام کنند . اینگونه افراد با قابلیت جذب بالا ، تسهیم دانش مؤثرتری را تجربه خواهند کرد به دنبال آن قادرند تا از نگرش در جهت رفتار تسهیم دانش حمایت بیشتری کنند (به نقل ازکاووک و گائو ، 2006) .

برخی از محققان نیز معتقدند که قابلیت جذب سازمان از طریق فرآیند تسهیم دانش بهبود بخشیده می شود . برای مثال واندن بوش و همکاران (1999) معتقدند که قابلیت های ارتباطی مانند تسهیم دانش ، قابلیت جذب سازمان را بهبود می بخشند . ویندینگ[1] (2000) معتقد است که کاهش فاصله ارتباطی بین فراهم کنندگان دانش و استفاده کنندگان دانش و ایجاد یک زبان مشترک و قابل درک در همه قسمت ها و بخش های سازمان عاملی مهم در جهت بهبود قابلیت جذب دانش در سازمان می باشد که این امر مهم از طریق فرآیند تسهیم دانش محقق می شود. از این رو تسهیم دانش عامل مهمی در جهت بهبود قابلیت جذب سازمان خواهد بود .

براساس مطالب ذکر شده در فوق می توان گفت که بین قابلیت جذب دانش و فرآیند تسهیم دانش ارتباط متقابل وجود دارد از یک سو قابلیت جذب فردی عاملی مهم در جهت اثربخش بودن فرآیند تسهیم دانش است و از سوی دیگر فرآیند تسهیم دانش و قابلیت های ارتباطی عاملی مهم در جهت اثربخش بودن قابلیت جذب سازمان است .

2-23 رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی

توجه به فرآیند تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش در آموزش عالی و خصوصاً دانشگاه ها که مراکز مهمی در تولید و خلق دانش جدید می باشند می توان بسیار مهم تلقی شود و به دنبال آن بهبود کیفیت علمی دانشگاه را به شکل چشمگیری افزایش دهد . بهبود کیفیت علمی در دانشگاه ها موضوعی است که توجه بسیاری از صاحب نظران را به این حیطه جلب کرده است چرا که این مراکز آموزشی با کلیه مشاغل و سازمان های یک کشور در ارتباط است . از این رو اگر مسئولان و رهبران دانشگاه ها راهکارها و استراتژی هایی ایجاد کنند که از طریق آن تمام افراد حاضر در دانشگاه علی الخصوص اساتید و دانشجویان به تسهیم دانش با یکدیگر پرداخته و هم چنین از قابلیت جذب دانش در حیطه های تخصصی برخوردار شوند ، می توان بهبود کیفیت علمی دانشگاه و تمام مؤلفه های آن را محقق نمود .

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای و همکاران

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان اضطراب شناختی
تعداد سوال: 13
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: نامشخص
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای و همکاران

اضطراب

اضطراب واکنشی طبیعی به شرایط تهدید آمیز است و نوعی عملکرد برای زنده ماندن دارد. شدت اضطراب درجات گوناگونی دارد، از نگرانی مبهم تا نشانه های جسمی قوی یا احساس وحشت تا حدی که انسان فکر می­کند در حال بیهوش شدن است. اضطراب همیشه بعد مدتی به پایان می­رسد اما می­تواند دوباره برگردد.

زندگی با اضطراب چگونه است؟

اضطراب برای افراد گوناگون به صورتهای گوناگونی احساس می­شود و شدت آن می­تواند متفاوت باشد. اضطراب ملایم می­تواند بصورت نگرانی، بی قراری یا احساسی غیر واقعی مانند بودن در “یک حباب” جلوه کند. اضطراب شدید می­تواند در بدن بیشتر احساس شود. در آن حالت می­تواند بصورت دشواری در تنفس، فشار به روی سینه و یا تپش قلب احساس شود. اگر اضطراب بطور ناگهانی ظاهر شود بدون اینکه شما آماده باشید، به آن اضطراب ناشی از هراس آنی می­گویند و آنچه که هنگام اضطراب ناشی از هراس آنی اتفاق می­افتد حمله ناشی از هراس خوانده می­شود

وقتی دچار اضطراب می­شویم اغلب فکر می­کنیم “این اضطراب تمام شدنی نیست” یا “دارم دیوانه می­شوم”. وقتی چنین احساس­هایی بشما دست داد به یاد بیاورید که هیچ کدامشان درست نیست! اضطراب همواره پس از مدت کوتاهی برطرف می­شود و خطرناک نیست ولو اینکه شما در آن لحظه واقعا معتقد باشید که خیلی هم خطرناک است.

اضطراب تا چه اندازه رایج است؟

همه ما زمانی در زندگیمان دچار اضطراب می­شویم، بعضی ها شاید بیشتر از دیگران. باوجودی که اضطراب بسیار رایج است کمتر کسی درباره آن حرف می­زند. از این رو بسیاری اضطراب را با احساسات ناشی از بی آبرویی و رسوایی یا احساس گناه پیوند می­زنند. از آنجایی که اضطراب اغلب در ظاهر انسانها دیده نمی­شود بسیاری بر این گمان هستند که در مضطرب بودن تنها هستند و این به نوبه خود حرف زدن درباره اضطراب را از آنچه که باید دشوارتر می­سازد. خیلی­ها هستند که اضطراب خود را پنهان می­کنند یا تظاهر می­کنند که اضطراب وجود ندارد. هرچه بیشتر از اضطراب پرهیز کنیم مهار آن نیز می­تواند دشوارتر شود.

چرا دچار اضطراب می­شوم؟

اضطراب می­تواند برای نمونه ناشی از یک فکر یا احساس ترس آور باشد، یا باعث شود که احساس تهدید، ناتوانی، شکست یا بی­ارزش بودن بکنید. اضطراب می­تواند گاهی مربوط به داشتن توقع بیش از اندازه از خود باشد یا احساس بی­آبرویی و رسوایی یا احساس گناه. اینکه گمان کنید آدم عجیب یا ویژه و تکی هستید، اینکه احساس کنید “ایرادی” در کارتان هست، امر بسیار رایجی است. اگر نسبت به شما بد قولی شود یا کسی شما را برای همیشه ترک کند، اینها عواملی است که می­تواند موجب اضطراب برای شما شود. همچنین احساس خطر کردن از اینکه چیزی را ازدست بدهید که برایتان مهم است مانند امنیت، موقعیت اجتماعی یا عشق می­تواند برای شما اضطراب آور باشد.

بهنگام اضطراب در مغز چه می­گذرد؟

اضطراب ناشی از واکنش هایی در سیستم مرکزی اعصاب است که ما قادر به هدایت آن نیستیم.این واکنش در واقع یک سیستم هشدار دهنده است که به هنگام تهدید یا بروز خطر از سوی سیستم مرکزی اعصاب و مغز بکار می­افتد. خطر همیشه لازم نیست واقعی باشد. وقتی مغز سیگنالهایی می­فرستد مبنی براین که احتمال خطر مرگ می­رود بدن واکنش نشان می­دهد و این همانی است که شما بعنوان اضطراب می­شناسید.

حساسیت سیستم هشدار دهنده­ در افراد گوناگون متفاوت است، و در طول دوران مختلف زندگی می­تواند متغیر باشد. داشتن اضطراب بیشتر در دوران نوجوانی تا سن بیست سالگی غیر عادی نیست اما با بالا رفتن سن وضع بهتر می­شود. اتفاقات ناگوار نیز بر روی حساسیت نسبت به اضطراب تاثیرگذار است.

برای مداوای اضطراب چه می­کنند؟

اساس مداوای اضطراب براین پایه است که یاد بگیریم چگونه اضطراب را مهار کنیم. روش کار خود را “آماج قرار دادن” نام دارد و به این معنا است که شما در محیطی امن به تدریج یاد بگیرید که با اضطراب خود کنار بیایید. هنگامی که موفق به مهار آن لحظه می­شوید احساس می­کنید که اضطراب بطور خود بخودی برای مدتی ناپدید می­شود. با تمرین روش خود را “آماج قرار دادن” می­توان به مغز کمک کرد که حساسیت خود نسبت به سیستم هشدار دهنده را تغییر دهد و در برابر اضطراب کمتر آسیب پذیر باشد.

چگونه می­توان اضطراب را مهار کرد و من چه می­توانم بکنم؟

بسیار طبیعی است که به هنگام اضطراب تلاش کنیم از آن فرار کنیم. پرهیز از ناراحتی و احساس­های ناخوشایند کاری انسانی است. اما آیا اضطراب به دلیل اجتناب ما از آن ناپدید می­شود؟ نه! یک روش مناسب برای مهار اضطراب پذیرفتن آن، تن دادن به شرایط و نگریختن از آنست. اگر پایداری نشان دهید اغلب اضطراب سریع تر ناپدید شده و در بلند مدت مهار آن آسان­تر می­شود.

سخن گفتن با یک آشنا درباره اینکه حالتان چگونه است بشما کمک می­کند. سخن گفتن اغلب گام نخست برای بهتر شدن حالتان است. همچنین  با خواندن درباره اضطراب و چگونگی مهار آن می­توان درمورد اضطراب بیشتر آموخت.

فشار روانی یا استرس و اضطراب اغلب به هم مربوطند. اگر تلاش کنید که خوب بخورید، بخوابید و کارهایی بکنید که دوست دارید به همان نسبت نیروی مقاومت بزرگتری نیز هم در برابر فشارهای روانی و هم در برابر اضطراب پیدا می­کنید. اقدام مهم دیگر اینست که جرات کنید “نه” بگویید و برای انچه که قدرت تحمل آن را دارید مرزی بگذارید.

اختلال اضطرابی چیست؟

اگر اضطراب بطور روزانه بر زندگی شما تاثیر می­گذارد عامل آن می­تواند اختلال اضطرابی باشد که شما باید برای آن مداوا شوید. نمونه هایی که می­توان از اختلال اضطرابی آورد اینها هستند: اضطراب ناشی از هراس آنی، اختلال اضطرابی فراگیر، اختلال اضطرابی اجتماعی یا جمع هراسی و انواع ترس های شدید که در روانشناسی به هراس شهرت دارند.

چه زمانی می­توانم کمک بگیرم؟

اگر روزانه دچار چنان اضطرابی هستید که بر روی زندگی شما تاثیر می­گذارد، برای مداوای خود تردید نکنید. به درخواست کمک خود برای مداوایتان به مانند یک شکست نگاه نکنید، در بیشتر مواقع درخواست کمک مستلزم داشتن شجاعت است و هرچه که زودتر تقاضای کمک کنید بهتر خواهد بود. با این همه اگر نمی­توانید برای مداوای خود تقاضای کمک کنید از کسی که به او اطمینان دارید بخواهید که بشما در این کار کمک کند. اگر فرد قابل اعتمادی که از شما در اینکار حمایت کند ندارید می­توانید بصورت کاملا ناشناس به یکی از سازمانهایی که در این زمینه به افراد کمک می­کنند تلفن کنید.

پرسشنامه اعتماد عمومی به سازمان های دولتی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش میزان اعتماد عمومی به سازمان های دولتی
تعداد سوال: 15
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته + منبع مقاله بیس
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اعتماد عمومی به سازمان های دولتی

مقدمه: اعتماد نسخه کپی ندارد و برای هر فرد یا افراد تنها یک بار می توان آن را خرج کرد. اگر اعتماد نباشد، اعتقاد به یکدیگر هم رنگ خودش را از دست می دهد و اعتبار لازم برای کار مشترک شکل نمی گیرد. بستر ساختن اعتماد در سازمان ها خیلی ساده نیست ولی ساخت اعتماد پیش نیازهای کار تیمی مناسب و در نهایت ایجاد سازمانی سالم و با نشاط محسوب می شود. با توجه به اهمیت این موضوع و با مرور مقاله منتشر شده در ارتباط با این موضوع، به بررسی جالب پل زاک (Paul J. Zak)، پژوهشگر و استاد اقتصاد و روانشناسی دانشگاه کلیرمونت (Claremont) می پردازیم: بیشتر بخوانید

پرسشنامه باورپذیری تبلیغات تلویزیونی بلترامینال

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش باورپذیری تبلیغات از نظر مصرف کنندگان
تعداد سوال: 10
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه باورپذیری تبلیغات تلویزیونی بلترامینال

باور اقتصادی به تبلیغات

افرادی که به تبلیغات از جنبه اقتصادی توجه می‌کنند، باور دارند تبلیغات برای رونق اقتصادی کشور ضروری است و می‌تواند به ارتقای استانداردهای زندگی کمک کند؛ همچنین اگر تبلیغات اثربخش باشند، با معرفی کالاها و خدمات می‌توانند کالاهای بهتری را به مصرف‌کنندگان بشناسانند. ممکن است عده‌ای باور داشته باشند تبلیغات موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود و یا به عکس آن، عده‌ای معتقد باشند تبلیغات هزینه کالاها و خدمات را افزایش می دهد و باعث اتلاف پول می‌شود. عده‌ای نیز بر این باورند که اگر کالایی خوب است، نیازی به تبلیغ ندارد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی (اهداف و راهبردهای شرکت، تجربیات شرکت، تأثیر منابع و قابلیت های شرکت در پیشبرد استراتژی های شرکت، تاثیر ویژگی های ساختاری شرکت بر جلب اعتماد بازار بین المللی، تأثیر منفی تعارض فرهنگی شرکت ها بر تداوم حضور در بازار بین المللی، تأثیر منفی عدم اعتبار شرکت در انتخاب استراتژی ورود به بازار بین المللی)
تعداد سوال: 24
تعداد بعد: 6
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 45000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی

انتخـاب مناسـب تريـن روش ورود بـه بازارهـاي جهانـي، شـکل دهنـده راهبردهـاي ورود يـک بنـگاه بـه ایـن بازارهـا تلقـی میشـود. تنـوع روش هـا، همـراه بـا مزايـا و معايبـي کـه هريـک از آنهــا دارنــد، شــرکت هــاي بــزرگ را بــرآن داشــته تــا در ايــن خصــوص تدابيــر خاصــي را بينديشـند. شکسـت هـاي ويرانگـر کـه برخـي از بنـگاه هـاي بـزرگ بيـن المللـي در ورود خـود بــه بازارهــاي جهانــي تجربــه کــرده انــد، محققــان علــوم مديريــت و اقتصــاد را نيــز بــه ايــن موضــوع حســاس نمــوده اســت، بــه گونــهاي کــه حــوزه اي ميــان رشــته اي بــا عنــوان “روش هــاي ورود”1 بــراي بررســي و تحليــل ايــن موضــوع پديــد آمــده اســت. نظریــه هــاي روش ورود را مــي تــوان بــه دو دســته توصيفــي و تجويــزي تقســيم بنــدي کـرد. نظریـه هـاي توصيفـي بيشـتر بـه شـرح و تحليـل رفتـار بنـگاه هـا و تجـارب مختلـف آنهـا در ورود بـه بازارهـاي جهانـي پرداختـه و نظریـه هـاي تجويـزي نيـز بـر اسـاس نظریـه هـاي توصيفـي، بـا ارائـه راهـکار در فرآينـد تصميـم گيـري و يـا معرفـي عوامـل موثـر، بـه انتخـاب صحيـح روش ورود کمـک مـي نمايـد.

در حـال حاضـر حرکـت کشـور مـا بـه سـمت يـک اقتصـاد دانـش محـور از اهميـت بسـياري برخـوردار بـوده و الزمـه ايـن تحـول، تعامـل و تبـادل دانـش، تكنولـوژي و محصـول بـا جهـان اســت.آگاهي از ســاز و کارهــا و روش هــاي ورود بــه بازارهــاي جهانــي بــراي شــركت هــا و سـازمان هايـي كـه در مسـير جهانـي شـدن قـرار گرفتـه انـد، ضرورتـي انـكار ناپذيـر اسـت.

پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد انبار

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر انبار  (استفاده از تامین کنندگان مورداعتماد، استفاده از انبارعبوری، استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده، کاهش فضای فیزیکی در انبار، بهبود عملکرد فرایندهای انبار، بهبود عملکرد در زمینه مشتری مداری)
تعداد سوال: 18
تعداد بعد: 6
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 34000 تومان

خرید فایل

نقشی که کنترل عملکرد انبار و اموال در این بین به عهده دارد برای سازمان هایی که مراحل طراحی و استقرار انبار و اموال خود را به همراه انتخاب سیستمهای کامپیوتری منتخب پس از مراحل استقرار و در زمان بهره برداری از سیستم به عهده دارد بسیار پر اهمیت خواهد بود. علی الخصوص برای شرکت ها و سازمان هایی که دارای پراکندگی جغرافیایی بوده و در هر زمان باید انبارهای متفاوتی را مدیریت نمایند. همواره مدیریت متمرکز بدنبال راه هایی است که بتواند علاوه بر کنترل مستمر در فرایند های انبار و اموال خود شاهد بهبود مستمر نیز باشد. ارزیابی و کنترل انبار را می توان به دو بخش زیر که قابلیت تفکیک از هم را دارند تقسیم نمود.

۱ – کنترل های میان دوره ای

۲ – کنترل های پایان دوره

پرسشنامه مسئولیت مدنی پزشکان در خطاهای پزشکی (عوامل موثر بر شدت خطاهای پزشکی)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی عوامل موثر بر مسئولیت مدنی پزشکان در خطاهای پزشکی (سهل انگاری پرستاران و عدم تشخیص صحیح پزشک جراح، ارتباط موثر بین کادر درمان در زمان تحویل بیمار به اتاق عمل و عدم توجیه بیمار و سایر خطاهای مرتبط با تجهیزات، احساس خستگی)
تعداد سوال: 18
تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 33000 تومان

خرید فایل

با توجه به برخی مسائل که افراد در طی مراجعه به پزشک با آن روبه‌رو هستند گاهی اتفاق می‌افتد که یک شخص نسبت به معالجه‌ی پزشک خود گلایه‌مند است که برای اشخاص مبهم است که آیا بابت معالجه‌ی پزشک که مدنظر بیمار نبوده می‌تواند طرح شکایت کند یا نه؟ مانند زمانی که پزشک در عمل جراحی با گرفتن رضایت از بیمار یا ولی قانونی او موجب مرگ یا نقص عضو بیمار شده آیا پزشک ضامن دیه و تلف هست یا اجازه‌ی بیمار یا ولی قانونی او ایجاب می‌کند که آنها حقی در مورد شکایت از پزشک نداشته باشند یا اینکه برائت را که پزشکان مطرح می‌کنند در صورت اشتباه دکترا مانند آنجایی که فی‌المثال دکتر در عمل جراحی وسیله‌ای را در شکم بیمار جا بگذارد آیا رضایت بیمار موجب می‌شود که اشتباه دکتر بی‌جواب باشد و نتوان طرح شکایت کرد؟ و اینکه پزشک اگر به صورت رایگان معالجه کند و در این حین خساراتی وارد کند آیا مسئول است یا که جواب خوبی را نباید با بدی داد؟
فصل اول
تعریف مسئولیت مدنی:
هر شخص باید پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش باشد و هر فرد که موظف به تدارک خسارات به دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. و مسئولیت مدنی نوعی مسئولیت حقوقی است.

مبانی مسئولیت مدنی:
نسبت به مبانی مسئولیت مدنی دو نظریه وجود دارد:

الف- نظریه تقصییر

ب- نظریه ایجاد خطر
الف- نظریه تقصیر: وجود رابطه‌ی علییت بین تقصییر و ضرر است. فاعل زیان وقتی مسئول است که مرتکب تقصییر شده باشد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد. در مسئولیت قراردادی معمولاً اثبات عدم انجام تعهد برای این منظور کافی است. ولی در مسئولیت قهری تقصییر همیشه برخلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد.

پرسشنامه اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، روایی و پایایی، منابع و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

تعداد سوال: 28
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل:  word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

اختلال اضطراب اجتماعی

اگر شما دچار اختلال اضطراب اجتماعی هستید از محیط­های اجتماعی به دلیل ترس ناشی از قراردادن خود در معرض داوری و توجه مردم پرهیز می­کنید. این شرط، که در حضور دیگران بصورت صحیحی ظاهر شوید و کار ابلهانه­ای نکنید بتدریج چنان بزرگ و سنگین می­شود که شما ترجیح می­دهید بجای آن، از محیط­های اجتماعی بدور باشید. برای اختلال اضطراب اجتماعی مداوا وجود دارد.

بیشتر بخوانید