پرسشنامه بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی در میان پرستاران بیمارستان (توانمندسازی روانشناختی، رضایت شغلی کارکنان، رفتار شهروندی سازمانی)

تعداد سوال: 36

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 23000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی

رشد سريع فناوري، موجب تغيير ماهيت كارها شده و رايانه­ ها، ربات­ ها و دستگاه ­هاي كاملاً خودكار جايگزين مشاغل روزانه شده ­اند. اين ابزار تغييرات شديدي در نوع مهارت­هاي موردنياز افراد و اعضاي سازمان ايجاد كرده است. بديهي است براي رويارويي با چنين چالشي، كاركنان بايد توانمند شوند، يعني در تمام جهات رشد كنند. توانمندسازي، راهبردي مهم براي توسعة سازمان­ هاي مختلف براي تطابق با تغييرات خارجي و يكي از مسائل اصلي سازمان­ ها است. در دوران حاضر، توانمندسازي بسان ابزاري است كه مديران از طريق آن قادر خواهند بود سازمان­ هاي امروزي را با ويژگي­ هايي چون تنوع شبكه­ هاي نفوذ، رشد، اتكا به ساختار افقي و شبكه ­اي، حداقل شدن فاصلة كاركنان از مديران، كاهش تعلق سازماني و به ­كارگيري فناوري اطلاعات، به ­طور کارآمد اداره كنند. توانمندسازي با پرورش كاركناني باانگيزه و توانا به مديران امكان خواهد داد تا در برابر پوياي ي­هاي محيط رقابتي به­سرعت و به­ طور مناسب عمل كنند و موجبات برتري رقابتي سازمان شان را فراهم آورند (نجاری و همکاران، 1393). بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر کیفیت ارائه خدمات با توجه به نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر کیفیت ارائه خدمات با توجه به نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی در میان پرستاران بیمارستان (توانمندسازی روانشناختی، کیفیت ارائه خدمات، رفتار شهروندی سازمانی)

تعداد سوال: 36

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 22000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر کیفیت ارائه خدمات با توجه به نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی

توانمندسازی روان­شناختی

توماس و ولتهوس تعریف کامل­تری از توانمندسازی ارائه کرده­اند و اصطلاح روان­شناختی را به آن افزوده­اند. به زعم آنان توانمندسازی روان­شناختی به عنوان مجموعه­ای از حوزه­های شناختی-­انگیزشی است که علاوه بر خودکارآمدی سه حوزه­ی دیگر شناختی را شامل می­شود. این سه حوزه عبارتنداز: معنی­دار بودن، حق انتخاب، تاثیرگذاری. اسپریتزر یک بعد دیگر را به مفهوم توانمندسازی روان­شناختی اضافه کرد که شامل احساس شایستگی است)کروبی و متانی، 1388).

قالب روان­شناختی توانمندی را به عنوان یک حالت شناختی تعریف کرده­اند که به وسیله حسی از«درونی شدن اهداف»، «درک شایستگی» و «فهم کنترل « تصور شده است (اتوک[1]، 2010). بیشتر بخوانید