پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در ورزش رقابتی (گاردیو و بلوندین، 2002)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی راهبردهای مقابله ای در ورزش رقابتی از ابعاد مختلف (کنترل افکار، تصویر سازی ذهنی، آرام سازی، میزان تلاش، تحلیل منطقی، جستجوی حمایت، تخلیه هیجانات ناخوشایند، منحرف کردن افکار، تسلیم شدن/عقب نشینی)

تعداد سوال: 35

تعداد بعد: 9

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در ورزش رقابتی (گاردیو و بلوندین، 2002)

یکی از سخت ترین شناخت ها در علم روانشناسی شناخت خود است، رویا رویی با درون خویش و آگاهی از این نکته که مشکلات درونی در صورت عدم ابراز آن باعث درد می گردد بسیار مشوش کننده است و  پرهیز از بیان مشکل رنج بیشتری را سبب می گردد.

موارد کشف خویشتن سازی :

  1. دست یابی به قدرت و تحمل در جهت غلبه بر مشکل
  2. احساس همدردی و عشق
  3. شجاعت
  4. توانایی غلبه بر افراد و موقعیتهای دشوار
  5. توانایی هدایت و اتخاذ تصمیمات مقتضی
  6. توانایی تغییر رفتار خود و اصلاح عادت های ناسالم بیشتر بخوانید

پرسشنامه فرهنگ سازمانی گلوب (هاوس و همکاران، 2002)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی فرهنگ سازمانی از ابعاد مختلف (اجتناب از عدم اطمینان، فاصله قدرت، جمع گرایی بین گروهی، جمع گرایی دورن گروهی، برابری جنسی، قاطعیت، آینده گرایی، عملکرد گرایی، نوع دوستی)

تعداد سوال: 18

تعداد بعد: 9

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه فرهنگ سازمانی گلوب (هاوس و همکاران، 2002)

تعریف فرهنگ سازمانی چیست؟

فرهنگ سازمانی از جمله مفاهیم سازمانی است که تعریف آن نسبت به دیگر مفاهیم سازمانی بسیار دشوار است.

تلاش های اولیه برای تعریف فرهنگ به شکل گیری رشته های دانشگاهی جامعه شناسی و انسان شناسی بر میگردد. هر دوی این حوزه ها با ظهور توجه به استفاده از فنون علم در مطالعه انسان ها متولد شدند.

بنابراین ایده فرهنگ در ابتدا، ایده بسیار کلی بود و بر ویژگی های مشترک همه انسان ها تمرکز داشت. برای مثال، تیلور، انسان شناس اجتماعی(بریتانیایی) فرهنگ را چنین تعریف می کرد: بیشتر بخوانید