مقیاس ترس از مسخره شدن (پرایر و روچ، 2009)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان ترس از مسخره شدن

تعداد سوال: 13

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

مقیاس ترس از مسخره شدن (پرایر و روچ، 2009)

مسخره شدن توسط دیگران

همیشه افراد بسیاری وجود دارند که حتی بدون دلیل دیگران را مسخره می کنند. برای این دسته از آدم ها حتی نحوه راه رفتن یا خوردن شما هم بهانه ای برای خوش گذرانی، بدگویی یا تمسخر می باشد. از نظر ما این افراد به 5 دلیل محکم از نظر روانی ثبات دارند(!): بیشتر بخوانید

مقیاس ارتباط و پیوستگی با طبیعت (نیسبت و همکاران، 2009) (NR-SCALE)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی ارتباط و پیوستگی افراد با طبیعت از ابعاد مختلف (احساس خود در ارتباط با طبیعت، دیدگاه جهانی نسبت به طبیعت، تجربه فیزیکی طبیعت)

تعداد سوال: 17

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

مقیاس ارتباط و پیوستگی با طبیعت (نیسبت و همکاران، 2009) (NR-SCALE)

ارتباط انسان با طبیعت در نظام هستی

مانطوریکه در منابع متعدد و در قران ذکر شده است, انسان در نظام هستی, ارتباطات و روابط گوناگونی دارد که هریک از این ارتباطات اقسام گوناگونی را در خود جای می دهند. می توان این ارتباطات را در چهار دسته ی عمده تقسیم بندی کرد:

  • ارتباط با خویشتن
  • ارتباط با خدا
  • ارتباط با طبیعت و جهان هستی
  • ارتباط با دیگران ( همنوع خود)

بیشتر بخوانید

مقیاس چندبعدی انتظارت از پیامدهای تمرین (وویسچکی و همکاران، 2009)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي ابعاد مختلف انتظارت از پیامدهای تمرین (جسمانی، اجتماعی، خودارزیابی)

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

مقیاس چندبعدی انتظارت از پیامدهای تمرین (وویسچکی و همکاران، 2009)

فوايد دال بر صحت و سلامتی ورزش
نقطه چربي بدن را دوباره تنظيم مي‌کند(کاهش وزن)
فيزيولوژيست ها معتقدند که يک نوع از آمونيوآلکائيل ها که در جايي از مغز ذخيره شده اند زمان و مقدار خون را تنظيم مي‌کند. اين ماده”نقطه چربي” (همچنين به عنوان”نقطه تنظيم” نيز شناخته شده است) را کنترل مي‌نمايد و سطح چربي که بدن شما سابقا کسب نموده را مشخص مي‌کند. بیشتر بخوانید