دانلود مبانی نظری روابط ویژگی های شخصیتی و بی صداقتی تحصیلی با نقش واسطه ای سبک های هویت

منظور از مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال، تئوریها، نظریه ها و مدلهای علمی است که پژوهشگر به عنوان سنگ بنای پژوهش خود انتخاب می نماید تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل مورد نظر تبیین نماید.

نوشتن فصل دوم پایان نامه (مبانی نظری و پیشینه پژوهش) کاری بسیار طاقت فرسا و زمان بر است. اما می توان با استفاده از مطالعات انجام شده قبلی و گزینش مباحث از میان آنها، به صورت قانونی در زمان و هزینه صرفه جویی نمود.

پس از پرداخت موفق می توانید فایل ورد مبانی نظری موردنظر خود را سریعا دانلود نموده و اقدام به نگارش فصل دوم پایان نامه خود فرمایید.

دانلود مبانی نظری روابط ویژگی های شخصیتی و بی صداقتی تحصیلی با نقش واسطه ای سبک های هویت

تعداد صفحه: 101

نوع فایل: ورد (قابل ویرایش)

منابع: ندارد

همین الان دانلود فرمایید

قیمت: فقط 15000 تومان

خرید فایل

دانلود مبانی نظری روابط ویژگی های شخصیتی و بی صداقتی تحصیلی با نقش واسطه ای سبک های هویت

گزیده ای از متن:

بی صداقتی تحصیلی

2-4-1- تعریف بی صداقتی تحصیلی

بی صداقتی تحصیلی در واقع انجام رفتارهای گوناگونی از جمله سرقت علمی، تقلب در امتحان، کپی کردن از روی تکالیف و اسناد دیگر دانش آموزان است. بطور کلی تقلب تحصیلی قصد یا تلاش انجام شده برای استفاده نامشروع از اسناد و اطلاعات برای گرفتن اعتبار تحصیلی است(جنسن و همکاران،2002).

در زمينة سازه هاي مرتبط با بي صداقتي تحصيلي آندرمن و همکاران (2007) عوامل متعدد دموگرافيک، اجتماعي، نگرشي و شناختي، شخصيتي و هيجاني را مطرح کرده اند. متغيرهاي فردي از قبيل سطح خودکارآمدي، نوع انگيزش، نگرشها و ويژگي هاي عمومي شخصيت نيز با فاکتورهاي سهيم در تصميم به شرکت در رفتارهاي غيرصادقانة دانشگاهي ارتباط داشت (آندرمن و همکاران،1998).

2-4-2- متغیرهای مهم در تبیین گرایش به بی صداقتی تحصیلی

آندرمن و مورداک (2007) با مرور گسترة تحقيقات انجام شده، متغيرهاي مهم در تبيين گرايش به بي صداقتي تحصيلي را در دو سطح طبقه بندي کرده اند که هر سطح سه لایه دارد. متغيرهاي سطح اول عبارتند از تاثيرات بافتي و فردي که شامل لایه اول « نظرية شخصي در مورد هوش»،  «فشارهاي والدين و همسالان براي رتبه»، «مقايسه هاي اجتماعي در کلاس «و «ساختار هدف کلاس»،لایه دوم «مهارتهاي شخصي»، «تلاش شخصي»، «مهارتهاي آموزشي معلمان» ، «استانداردهاي تحصيلي» و لایه سوم «اخلاق شخصي»، «ديده باني معلم»، «کدهاي امتيازي»، «تعداد همسالانی که تقلب مي کنند» و«تمرينهاي آزمون منصفانه» مي باشد. متغيرهاي سطح دوم عبارتند از سؤالهاي انگيزشي راهنما که شامل سؤال لایه اول  «هدف من چيست؟» که متضمن«اهداف دروني» ، «جهت گيري عملکرد»، سؤال لایه دوم«آيا من از پس اين برمي آيم؟» که متضمن «خودکارامدي» ، «انتظارات بازده» و سؤال لایه سوم «هزينه هاي اين کار چيست؟» که متضمن «مجازات در نظر گرفته شده» و «تصور منفي از خويشتن» مي باشد.

2-4-3- مفهوم تقلب

وا‍‍ژه تقلب در مقالات و منابع علمي معاني مختلفي دارد و ليكن انچه در تمامي اين تعاريف مشترك و يكسان مي باشد. اين است كه تقلب نوعي سوء استفاده از منابع در جهت منافع شخصي به عمد و كاملا غير قانوني است.

2-4-3-1- تقلب در مفهوم عام

تقلب در مفهوم عام عبارتند است : تحريف حقايق با اهميت توسط كسي  كه مي داند مطالبش حقيقت ندارد و يا ارائه حقايق با كمال بي توجهي نسبت به صحت آنها وبه قصد فريب ديگران و در تعريف كلي واژه تقلب عبارتند است سوء استفاده از سود يك سازمان بدون اينكه لزوما به عواقب قانوني آن منجر شود.و در تعريف ديگر تقلب به فرايندي اشاره دارد كه طي آن يك يا چند نفر عمدا و مخفيانه ديگران  را ازهر چيز با ارزشي به خاطر منافع شخصي خود محروم كنند(آندرمن و همکاران،1998).

2-4-3-2- تعريف كلي و جامع تقلب

اما در حسابداري و حسابرسي تعريف كلي و جامع در مورد تقلب چنين است: تقلب اصطلاحي عام و در برگيرنده همه تواني هاي متعددي است كه يك فرد قادر است با مهارت به كار گيرد تا مزايايي را با ارائه نادرست اطلاعات به ديگران بدست آورد . به عبارت ديگر تقلب اصطلاحي است كه براي توصيف فرايند فريب  دادن اعتماد و نيرنگ براي بدست آوردن نوعي منفعت از شخص يا اشخاص ديگر كه معمولا نفع مالي است بكار برده مي شود.تقلب با اشتباهات غير عمدي بسيار تفاوت دارد براي  اينكه تقلب رخ دهد. شخص متقلب بايد عمدا واز روي قصد براي به دست آوردن منفعت ديگران را اعمال كند(مساواتی آذر، 1383: 17).

2-4-3-3- انوا ع تقلب تحصيلي

رتينگر و كرامر ضمن تقسيم انواع تقلب تحصيلي به تقلب در آزمون ها و تقلب در تكاليف درسي (دزدي ادبي) انواع زیر را برای تقلب بر شمرده اند.

1- استفاده از يادداشت هاي غير مجاز درآزمون باز يا آزمون هاي منزل، استفاده از يادداشت غير مجاز در آزمون كلاس .

2-رونويسي پاسخ آزمون باز و حل آزمون در منزل از روي شخص ديگر .

3-رونويسي آزمون كلاسي از روي شخص ديگر

4-اجازه دادن يا اجازه گرفتن براي رونويسي پاسخ ها ي آزمون

5-ارائه مقاله اي كه از جاي ديگر گرفته شده

6-رونويسي كردن تكليف منزل از تكليف شخص ديگر

7-اجازه دادن به ساير افراد براي رونويسي كردن تكليف منزل

8-انجام تكليف توسط فرد ديگر

9-انجام تكليف براي ساير افراد

10- انجام تكليف فردي با سايراشخاص(پویافر، 1390).

2-4-3-4- روش هاي پيشگري و كشف تقلب

بطور كلي تقلب دو نا رسايي بنيادي داردكه در نهايت ممكن است به كشف بينجامد ،

ساختار و پيش بيني پذيري .

2-4-3-4-1- ساختار

ماهيت چرخه اي تقلب ساختاري از عناصر و مسيري به هم چسبيده را نشان مي دهد . بدين سان كه يك نفر مجرب و متخصص حتي با نگاهي گذرا به برخي جنبه هاي اين چرخه مي تواند با ارزيابي هاي خود از تمام ترفند اي متقلبانه و نيت ها و محرك هاي آن پرده بردارد(پویافر، 1390).

2-4-3-4-2- پيش بيني پذيري

تقلب به عنوان يك رويداد در هر دو چارچوب كلان و خرد پيش بيني پذيري است زيرا هر معلومي بايد شرايطي داشته باشد تا ايجاد شود . در سطح كلان  يك همبستگي بين وضع عمومي اقتصاد و صنعت و ميل به تقلب وجود دارد .در سطح خرد پيش بيني پذيري تقلب از اين بينش بر مي آيد كه بيشر تقلب ها داراي ويژگي هاي مشترك هستند  و يك حسابرس مجرب مي تواند از قواع ياد گيري سر انگشتي و مراقبت حرفه  اي و پيش بيني تقلب در زماني كه شرايط خاصي حاكم باشد استفاه كند(پویافر، 1390).

2-4-3-5- تحليل آسيب شناسي تقلب و سرقت علمي

بنابر ديدگاه برخي آسيب شناسان اجتماعي همواره در صد كمي از تقلب ها در جامعه وجود دارد كه اين در صد نرمال و قابل تحمل است. اما اگر در جامعه اي اين در صد رو به فزوني رفت بطور قطع براي افراد جامعه مشكل ساز خواهد شد . براي جلوگيري از چنين فاجعه اي نهاد ها و مسئولان بايد در تلاش كشف بستر ها عوامل وعناص موثر بر تخلف شكل گرفته در جامعه بپردازند از جمله انحرافاتي كه در جوامع وجود دارد در زمينه علم است گاهي تكيه زياد بر اكتشافات اصيل و مهم ممكن است در شرايطي انگيزه اي جهت تحريك رقبا براي دست زدن به كار هاي غير قانوني و يا تقلب آميز گردد. واقعيت اين است كه ساختار هنجاري علم در عين حال سبب بروز و يا شناخته شدن انحرافات نيز هست .

دو مورد از جدي ترين تخلفات از هنجار هاي اجتماعي علم تقلب و سرقت تاليفات اختراعات و به طور كلي آثار ديگران محسوب مي شود اين انحرافات در عرصه هنجارهاي اجتماعي داراي سطوح متفاوتي هستند سرقت علمي و ساير اشكال سوء رفتار تقلبي با اخلاق فردي گروهي و اجتماعي در ارتباطند اين سه سطح گر چه متمايزند ولي متاثر از يكديگر هستند اگر فردي دانشمند به عنوان يك فرد داراي اخلاق حسنه باشد ممكن نيست دست به چنين رفتاري بزند . همين طور اگر در كشوري و در شاخه علمي هنجار ها و بستر هاي لازم به وجود آمده باشد عضو دانشمند نمي تواند به راحتي از صداقت علمي تخلف كند . همچنين اگر در جامعه اي اخلاق و نه ضد اخلاق در عمل و نه در حرف حاكم باشد كسي بر عليه موازين حاكم عمل نمي كند و آنگاه به يقين اخلاق شكن علمي هم محكوم خواهد بود امروزه با پديدار شدن نهادي به نام دانشگاه كه مسئوليت تربيت علمي و اخلاق نسل تحصيل  كرده و متخصص را به عهده دارد ديگر ابعاد سرقت علمي به افراد خاصي محدود نمي ماند ودر واقع نوع چشم پوشي از اين عمل به خصوص در عرصه دانشگاهي چه بسا نتايجي هولناك در پي داشته باشد(معیدفر، 1379).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.