پرسشنامه ارزیابی عدالت توزیعی (زارع شاه آبادی و ترکان، 1391)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عدالت توزیعی از دیدگاه افراد جامعه

تعداد سوال: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزیابی عدالت توزیعی (زارع شاه آبادی و ترکان، 1391)

مهم نیست که چه تعریفی از عدالت اجتماعی داشته باشیم بلکه مساله بر سر تحقق عدالت اجتماعی است. مهم آینست که عدالت اجتماعی را با هر تعریف و هر منشایی متحقق کرد تا بتوان از خشونت ناشی از نابرابری‌های اجتماعی و ابزار انگاشتن انسان‌های دیگر جلوگیری کرد. اما اينكه تحقق عدالت اجتماعي تا چه اندازه ميتواند در تحقق وحدت ملي نقش داشته باشد، در قدم اول بايد به اين نكته توجه كرد كه جه چيزي وحدت ملي را در يك كشور به چالش مواجه ميسازد؟ در هركشوري ممكن عوامل متعددي باعث شود كه وحدت ملي به چالش هاي متعدد دچار گردد، اما در افغانستان آنچه وحدت ملي را به چالش هاي متعدد مواجه ساخته است، نبود عدالت اجتماعي در ساختار قدرت ميان اقوام و تقسيمات ملی است.اين مسئله در گذشته سبب شده بود كه اقوام مليت هاي موجود در افغانستان بدون آن كه به يك هويت سياسي ملي و يك ملت واحد تشكل پيدا كنند گرفتار رفتار ها و بافتارهاي قومي و قبيلوي گرديدند.

پرسشنامه انواع فرهنگ های سازمانی (نکویی مقدم و همکاران، 1391)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی انواع فرهنگ های حاکم بر سازمان (فرهنگ ماموریتی، فرهنگ انعطاف پذیر، فرهنگ مشارکتی، فرهنگ بروکراتیک)

تعداد سوال: 16

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه انواع فرهنگ های سازمانی (نکویی مقدم و همکاران، 1391)

منظور از فرهنگ سازمانی، استراتژی ها و نگرش‌های ثابتی است که در سلسله مراتب سازمانی رواج دارد. سازمان‌های مختلف، دارای فرهنگ سازمانی متفاوتی در محیط‌های کاری خود می‌باشند، فرهنگ در واقع آن چیزیست که محیط کار را به یک سازمان مستقل تبدیل می‌نماید. در این مقاله فرهنگ‌های مختلف سازمانی که تعرف‌کننده جزئیات مختلف سازمان می‌باشد آورده شده‌است.
برخی افراد به عملکردهای سازمانی واقف هستند اما همه افراد از فرهنگ اصولی سازمان آگاهی کامل ندارند. اصطلاح فرهنگ دارای یک ماهیت پویاست، مفهوم پیچیده‌ای نیست، آرامش و اخلاقیات تنها در جایی وجود دارد که یک فرهنگ خاص توسط تمامی افراد سازمان پیروی گردد.
همچون شخصیت‌های فردی متفاوت، فرهنگ‌های سازمانی متفاوتی نیز وجود دارد که با پیوند خوردن به روش‌های کار، به بهترین نحو در حوزه‌ی کسب و کار مربوطه به فعالیت می‌پردازد.
بیشتر بخوانید

پرسشنامه اهداف حمايت ورزشی (بنار و همکاران، 1391)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی اهداف حمايت ورزشي در لیگ های برتر ایران (اهداف كلي شركت، اهداف بازاريابي، اهداف رسانه اي – تبليغاتي، اهداف ارتباطي – محيطي)

تعداد سوال: 26

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اهداف حمايت ورزشي (بنار و همکاران، 1391)

هر سازمانی که می خواهد از بافت سنتی جدا شود و به سازمان فردا برود؛ مجبور است که تغییراتی را ایجاد کند که این تغییرات می تواند در کیفیت، مهندسی بازار و … باشد. برای مثال مطالبه جامعه از تیم پرسپولیس حال حاضر با تیم دهه ۶۰ یا ۷۰ متفاوت شده و این باشگاه برای حفظ نگاه جدید جامعه احتیاج به حمایت دارد. بیشتر بخوانید

مقیاس كیفیت محیط شهری (تقوایی و همکاران، 1391)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش كیفیت محیط شهری از ابعاد مختلف (ويژگيهای زيست محیطي، دسترسي، ایمنی و آسایش، هويت، دید بصری)

تعداد سوال: 17

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

مقیاس كیفیت محیط شهری (تقوایی و همکاران، 1391)

کیفیت محیط شهری

در قرن اخیر برای اولین بار در تاریخ بشر، تعداد شهرنشینان از تعداد روستانشینان بالاتر رفته است به طوری که در سال 2000 میلادی، 3 میلیارد نفر از جمعیت 6 میلیارد نفری دنیا در نقاط شهری ساکن بوده اند(نمودار شماره 1).
افزایش جمعیت شهری که توسعه شهرها را در پی داشته است، در دهه های اخیر موجب چالش هایی بین نظریه پردازان و هم چنین استفاده کنندگان از محیط شهرها شد. این چالش ها عموماً حول مفاهیم و مؤلفه های مؤثر بر کیفیت زندگی و به تبع آن کیفیت محیط شهر هستند. کیفیت محیط شهری در توجه توأمان به جنبه های کیفی و کمی عناصر شهری و اجزای تشکیل دهنده آن ها نهفته است. بیشتر بخوانید