پرسشنامه وابست پذیری (رفیعی و همکاران، 1391)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي استعداد دانشجويان به سوء مصرف و نهایت وابستگی به مواد از ابعاد مختلف (تمایل به مواد، عدم مشاركت فعال در برنامه هاي پيشگيري و درمان اعتياد، باور نادرست به شيوع بالاي مواد، عدم پیوند با خانواده، باور نادرست به مثبت بودن آثار جسمي مواد.، سازش با مصرف مواد، عدم جرأت مندي و اعتماد به نفس)

تعداد سوال: 38

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه وابست پذیری (رفیعی و همکاران، 1391)

1ـ اعتیاد چیست؟

اعتیاد : عبارت است از یک حالت روانی وگاهی جسمانی ناشی از تاثیر دارو بر روی یک موجود زنده که به اجبار به بروز رفتار و عکس العمل های خاصی در فرد می انجامد و همیشه با یک کشش افراط آمیز همراه است.

از سوی دیگر اعتیاد واژه ای است که امروزه به دلیل کاستی های آن از اصطلاح، وابستگی به مواد، استفاده می شود.

وابستگی نیز به نوبه خود به معنای تمایل شدید فرد به ادامه مصرف یک ماده می باشد به طوری که وابستگی به عنوان یک سندرم بالینی با جنبه های رفتاری شناختی و فیزیولوژیکی باعث می شود که فرد مصرف مواد مخدر را به رفتارهای دیگر ترجیح دهد.

سوء مصرف: بدین معناست که اگر چه فرد نسبت به آن مواد اعتیاد ندارد ولی آن را مصرف می کند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه شاخصهای موفقیت سازمانی (نکویی مقدم و همکاران، 1391)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی شاخصهای موفقیت سازمانی (سرعت، انعطاف پذیری، انسجام، نوآوری)

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه شاخصهای موفقیت سازمانی (نکویی مقدم و همکاران، 1391)

موفقیت در کسب و کار، نتیجه‌ی مجموعه‌ای از عوامل است که می‌توان آنها را عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها نامید. مشاوران کسب‌وکار و نویسندگان مختلف، پس از چند دهه مطالعه روی موفق‌ترین شرکت‌های دنیا، عواملی را که باعث می‌شود یک شرکت در کسب‌وکارش موفق باشد یا با شکست مواجه شود، مشخص کرده‌اند.

عوامل کلیدی موفقیت سازمان تقریبا یکسان هستند. همه‌ی نویسندگان و مشاورانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، عوامل یکسانی را با زبان‌ها و بیان‌های مختلف به‌عنوان عوامل کلیدی موفقیت یک سازمان اعلام می‌کنند.

همان‌طور که انسان برای زنده ماندن و بقا به چیزهایی مانند غذا، آب‌و‌هوای مناسب و دوری از خطر نیازمند است، شرکت‌های تجاری هم برای زنده ماندن و موفقیت، به مجموعه‌ای از فاکتورهای اساسی نیازمندند. همراه ما باشید تا با این فاکتورهای اساسی و عوامل کلیدی موفقیت سازمان‌ها آشنا شوید. بیشتر بخوانید

پرسشنامه نگرش دانشجویان به بهداشت و ایمنی مواد غذایی (جاهد و همکاران، 1391)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی نگرش دانشجویان از بهداشت و ایمنی مواد غذایی

تعداد سوال: 10

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه نگرش دانشجویان به بهداشت و ایمنی مواد غذایی (جاهد و همکاران، 1391)

در دنیای كنونی تهدیدهای جدید ایمنی مواد غذایی بطور مداوم در حال ظهور و افزایش هستند و تغییرات در تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی، تغییرات در محیط زیست و عوامل بیماری ‌زای جدید و در حال ظهور، مقاومت ضد میكروبی مواد غذایی را به چالش كشیده ‌اند.
همچنین افزایش سفر و تجارت، احتمال آلودگی در سطح بین ‌المللی را گسترش داده است.
ایمنی مواد غذایی بطور فزاینده ‌ای در حال جهانی شدن است و نیاز به تقویت سامانه ‌های ایمنی مواد غذایی در كشورها بیش از پیش احساس می شود.
مواد غذایی ایمن هنگام حمل و آماده‌ سازی و نگهداری، آلودگیهای میكروبی، شیمیایی و فیزیكی پیدا نمی‌ كنند و سبب بیماری مصرف ‌كنندگان نمی‌شوند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه نگرانی محیط زیستی (صالحی و همکاران، 1391)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان نگرانی محیط زیستی در افراد

تعداد سوال: 9

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه نگرانی محیط زیستی

نگرانی زیست محیطی : به میزان دغدغه های کاربر در خصوص مسائل زیست محیطی استفاده از محصول یا خدمت اشاره دارد (بلانچ وهمکاران ،2012). محیط زیست، تـنوع زنـدگی جانوری اعم از وحشی‌ و اهلی‌ در همه سطوح بوده و شامل 10 میلیون نوع گیاهان، جانوران و سایر موجودات زنده است. محیط زیست به دلایل زیر‌ باید‌ محافظت‌ شود به عنوان یک اصل کلی: همه گونه‌ها حـق حـیات دارند.از‌ نظر‌ اقتصادی، محیط زیست منبع تمام ثروت‌های طبیعی است که شامل غذا، دارو، پزشکی و سایر نیازهای بشر می‌شود.‌از‌ نظر‌ بقا،توانایی زمین در حفظ حیات بـر اسـاس تنوع زندگی. منافع حاصل از تـنوع‌ زیـستی‌ شامل همه انسان‌ها می‌شود. منابع زیستی، ستون‌هایی هستند که تمدن بر روی آنها بنا‌ شده‌ است‌. منابع طبیعی در صنایع و فعالیت‌های متفاوتی مانند صنایع کشاورزی، آرایشی، دارویی،کـاغذسازی، پرورش گـیاه، ساخت‌ و ساز‌ و بازیافت مـواد زائد کـاربرددارند.کاهش تنوع زیستی موجب تهدید ذخائر غذایی،فرصت‌های گردشگری، منابع‌ چوب‌، دارو‌ و انرژی می‌شود و همچنین در عملیات اکولوژیکی مهم مداخله می‌کند(کچ کار، 1394). بیشتر بخوانید

پرسشنامه ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان از بهداشت و ایمنی مواد غذایی (جاهد و همکاران، 1391)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان از بهداشت و ایمنی مواد غذایی

تعداد سوال: 11

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان از بهداشت و ایمنی مواد غذایی (جاهد و همکاران، 1391)

Food safety and safety

برای برخورداری از تغذیه مناسب علاوه بر اینکه لازم است به میزان لازم و کافی از مواد غذایبی استفاده كنیم، باید بهداشت مواد غذایی را نیز رعایت کنیم تا کارابی لازم برای حفظ سلامت بدن حاصل شود و از ابتلا به بیماریهای مختلف مان ند مسمومیتها و بیماریهای انگلی در امان بمانیم.

بیشترین آلودگی در مواد غذای ی بر اثر بی احتیاطیدر مراحل فراوری، تولید، نگهداری، حمل و نقل و عرضه مواد غذای ی ایجاد می شود. از این رو اطلاع داشتن از اصول نگهداری صحیح مواد غذای ی و مشخصات و برچسب مواد غذای ی می تواند به
استفاده از مواد غذایی سالم کمک کند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه ملی گرایی مصرفی (بهمنی، 1391)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان ملی گرایی مصرفی (تمایل به مصرف کالاهای ملی)

تعداد سوال: 9

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ملی گرایی مصرفی (بهمنی، 1391)

تعریف ملی‌گرایی مصرفی

مفهوم ملی‌گرایی مصرفی برای اندازه‌گیری ادراکات و احساسات فردی مصرف‌کننده که با محصولات ارائه‌شده از کشورهای خارجی مربوط باشد، طراحی شده‌است. این مفهوم برای نشان دادن اعتقادات مصرف‌کنندگان به برتری محصولات کشور خودشان است. این ادراک بطور مسلم فرض شده است که از ملاحظات اقتصادی و عملکردیِ صرف، پای را فراتر نهاده و در عوض مبتنی بر یک پایه اصیل‌تر که ریشه در اخلاق دارد می‌باشد. بطوری که ملی‌گرایی مصرفی در نظر دارد تا مفهومی را ضبط کند که برخی مصرف‌کنندگان اعتقاد دارند که خرید محصولات خارجی به نحوی غلط است چرا که به اقتصاد داخلی ضربه می‌زند، موجب از دست دادن شغل‌ها شده و بطور خلاصه از این منظر که آشکارا ضد وطن‌پرستی است. (شیمپ، 1984، ص285-290)

بیشتر بخوانید

پرسشنامه قانون گرایی (زارع شاه آبادی و ترکان، 1391)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان قانون گرایی از ابعاد مختلف (احساسی، شناختی، رفتاری)

تعداد سوال: 22

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه قانون گرایی (زارع شاه آبادی و ترکان، 1391)

قانون‌گرایی (به انگلیسی: Legal positivism)، مکتبی فکری است که توسط فلاسفه و حقوقدان‌هایی مانند جرمی بنتام و جان آستین در سده ۱۸ و ۱۹ میلادی بنیانگذاری شد.[۱] این مکتب به اصالت قانون و اصول قضایی و حقوقی در روابط بین مردم و دولت و مابین مردم معتقد است. بر این اساس در عرصهٔ سیاست جهانی و رفتار بین‌المللی، ملاک عملکرد دولت‌ها شرایط اخلاقی و اجتماعی نیست، بلکه روابط حقوقی و شرایط تابعهٔ آن به عنوان معیار اصلی مدنظر قرار می‌گیرد.

قانون‌گرایان بر این عقیده‌اند که دولت محصول قانون است و در مورد دولت، جامعه و کشور باید تنها صلاحیت حقوقی، قانونی و قضایی را در نظر آورد، هرچند با اخلاق ومذهب متغایر و متضاد باشد.

پرسشنامه ارزیابی عدالت توزیعی (زارع شاه آبادی و ترکان، 1391)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عدالت توزیعی از دیدگاه افراد جامعه

تعداد سوال: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ارزیابی عدالت توزیعی (زارع شاه آبادی و ترکان، 1391)

مهم نیست که چه تعریفی از عدالت اجتماعی داشته باشیم بلکه مساله بر سر تحقق عدالت اجتماعی است. مهم آینست که عدالت اجتماعی را با هر تعریف و هر منشایی متحقق کرد تا بتوان از خشونت ناشی از نابرابری‌های اجتماعی و ابزار انگاشتن انسان‌های دیگر جلوگیری کرد. اما اينكه تحقق عدالت اجتماعي تا چه اندازه ميتواند در تحقق وحدت ملي نقش داشته باشد، در قدم اول بايد به اين نكته توجه كرد كه جه چيزي وحدت ملي را در يك كشور به چالش مواجه ميسازد؟ در هركشوري ممكن عوامل متعددي باعث شود كه وحدت ملي به چالش هاي متعدد دچار گردد، اما در افغانستان آنچه وحدت ملي را به چالش هاي متعدد مواجه ساخته است، نبود عدالت اجتماعي در ساختار قدرت ميان اقوام و تقسيمات ملی است.اين مسئله در گذشته سبب شده بود كه اقوام مليت هاي موجود در افغانستان بدون آن كه به يك هويت سياسي ملي و يك ملت واحد تشكل پيدا كنند گرفتار رفتار ها و بافتارهاي قومي و قبيلوي گرديدند.

پرسشنامه انواع فرهنگ های سازمانی (نکویی مقدم و همکاران، 1391)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی انواع فرهنگ های حاکم بر سازمان (فرهنگ ماموریتی، فرهنگ انعطاف پذیر، فرهنگ مشارکتی، فرهنگ بروکراتیک)

تعداد سوال: 16

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه انواع فرهنگ های سازمانی (نکویی مقدم و همکاران، 1391)

منظور از فرهنگ سازمانی، استراتژی ها و نگرش‌های ثابتی است که در سلسله مراتب سازمانی رواج دارد. سازمان‌های مختلف، دارای فرهنگ سازمانی متفاوتی در محیط‌های کاری خود می‌باشند، فرهنگ در واقع آن چیزیست که محیط کار را به یک سازمان مستقل تبدیل می‌نماید. در این مقاله فرهنگ‌های مختلف سازمانی که تعرف‌کننده جزئیات مختلف سازمان می‌باشد آورده شده‌است.
برخی افراد به عملکردهای سازمانی واقف هستند اما همه افراد از فرهنگ اصولی سازمان آگاهی کامل ندارند. اصطلاح فرهنگ دارای یک ماهیت پویاست، مفهوم پیچیده‌ای نیست، آرامش و اخلاقیات تنها در جایی وجود دارد که یک فرهنگ خاص توسط تمامی افراد سازمان پیروی گردد.
همچون شخصیت‌های فردی متفاوت، فرهنگ‌های سازمانی متفاوتی نیز وجود دارد که با پیوند خوردن به روش‌های کار، به بهترین نحو در حوزه‌ی کسب و کار مربوطه به فعالیت می‌پردازد.
بیشتر بخوانید

پرسشنامه اهداف حمايت ورزشی (بنار و همکاران، 1391)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی اهداف حمايت ورزشي در لیگ های برتر ایران (اهداف كلي شركت، اهداف بازاريابي، اهداف رسانه اي – تبليغاتي، اهداف ارتباطي – محيطي)

تعداد سوال: 26

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اهداف حمايت ورزشي (بنار و همکاران، 1391)

هر سازمانی که می خواهد از بافت سنتی جدا شود و به سازمان فردا برود؛ مجبور است که تغییراتی را ایجاد کند که این تغییرات می تواند در کیفیت، مهندسی بازار و … باشد. برای مثال مطالبه جامعه از تیم پرسپولیس حال حاضر با تیم دهه ۶۰ یا ۷۰ متفاوت شده و این باشگاه برای حفظ نگاه جدید جامعه احتیاج به حمایت دارد. بیشتر بخوانید