پرسشنامه حس عاملیت در آموزش مجازی (تاپال و همکاران 2017)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش حس عاملیت در آموزش مجازی (عاملیت مثبت، عاملیت منفی)

تعداد سوال: 13

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه حس عاملیت در آموزش مجازی (تاپال و همکاران 2017)

مفهوم عمل و عامليت انسانی در حوزه تاريخ زندگی و هم‌چنين در موج جديد مطالعات مسير زندگی، که افراد را در بافت اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهد، مورد توجه بوده است. در داخل محدوديت‌های جهان، افراد خود از بين گزينه‌های مختلفی که مسير زندگی‌شان را می‌سازد، دست به انتخاب می‌زنند. تفاوت‌های فردی با متغيرهای محيطی جهت ايجاد برون‌دادهای رفتاری تعامل می‌کنند و نقش فرد و ساختار در انتخاب‌های موجود در مسير زندگی بيش از پيش برجسته می‌شود. ديدگاه‌های نظری در دهه‌های اخير معتقد بوده‌اند که افراد خود مسير زندگی خويش را تعيين می‌کنند (الدر، 1994).

انقلاب شناختی و به خصوص نظريه شناختی- اجتماعی بندورا ، در زمينه خودکارايی ، بيش از پيش اهميت عامليت انسانی را در ساختار اجتماعی و محدوده‌های عملکردی مطرح نموده است. بندورا خودکارايي را “اعتقاد يک فرد به قابليت‌های خود در سازمان‌دهی و انجام يک رشته فعاليت‌های مورد نياز برای مديريت شرايط و وضعيت‌های مختلف” تعريف می‌کند (بندورا، 1995، ص2). به عبارت ديگر خودکارايي، اعتقاد يک فرد به توانايي خود جهت موفق شدن در يک وضعيت خاص است. به عقيده بندورا اين اعتقاد عامل تعيين کننده تفکر، رفتار و احساس فرد است. بیشتر بخوانید

آزمون تشخیص مشکلات رفتاری کودکان ایرانی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی تشخیص مشکلات رفتاری کودکان ایرانی بر اساس DSM-5 از ابعاد مختلف (سلوک، بیش فعالی صرف، کم توجهی صرف، یادگیری تحصیلی، اضطراب جدایی، لجبازی و نافرمانی، ارتباط اجتماعی)

تعداد سوال: 37

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

آزمون تشخیص مشکلات رفتاری کودکان ایرانی

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 37 سوال بوده و هدف آن ارزیابی تشخیص مشکلات رفتاری کودکان ایرانی بر اساس DSM-5 از ابعاد مختلف (سلوک، بیش فعالی صرف، کم توجهی صرف، یادگیری تحصیلی، اضطراب جدایی، لجبازی و نافرمانی، ارتباط اجتماعی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 6 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

مقیاس اخلاق در نوجوانان ایرانی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان اخلاق در نوجوانان ایرانی از ابعاد مختلف (عدالت، مراقبت، عاملیت اخلاقی، حساسیت اخلاقی، مسئولیت اخلاقی، انگیزش اخلاقی، ارزشهای فردی)

تعداد سوال: 52

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

مقیاس اخلاق در نوجوانان ایرانی

اخلاق یک سازه‌ی چندوجهی است. از یکسو سازه‌ای تحولی است و مراحل آن موازی با تحول روانی – اجتماعی است و از سوی دیگر ریشه در ارزش‌های فرهنگی دارد. سنجش اصولی اخلاق  با استفاده از ابزارهای معتبر و مناسب بافت و حساس به فرهنگ هر جامعه، همواره مورد توجه روانشناسان بوده است

این پرسشنامه دارای 52 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان انرژی ذهنی ورزشی از ابعاد ارزیابی میزان اخلاق در نوجوانان ایرانی از ابعاد مختلف (عدالت، مراقبت، عاملیت اخلاقی، حساسیت اخلاقی، مسئولیت اخلاقی، انگیزش اخلاقی، ارزشهای فردی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 6 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه انرژی ذهنی ورزشی (لو و همکاران 2018)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان انرژی ذهنی ورزشی از ابعاد مختلف (اعتماد به نفس، انگیزش، تمرکز، خستگی ناپذیری، خونسردی، انرژی)

تعداد سوال: 18

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه انرژی ذهنی ورزشی (لو و همکاران 2018)

ورزشکاران زبده علاوه بر تنظیم انرژی جسمانی باید بتوانند انرژی ذهنی خود را طی یک رویداد ورزشی یا دوره‌ای از مسابقات تنظیم کنند. انرژی جسمانی با تمرین بدنی منظم و تغذیه مناسب توسعه می‌یابد، اما انرژی ذهنی با تمرینات ذهنی و ایجاد افکار مثبت افزایش می‌یابد. جسم و روان، اثر متقابل بر هم دارند.
مربی خبره و آگاه علاوه بر پرورش جسم ورزشکار به پرورش ابعاد روحی‌روانی وی نیز توجه دارد. بسیاری از اعمال ما تحت‌تأثیر افکار و فرایند‌های روانی ما قرار دارند. ورزشکاران وقتی از سطح انرژی سرشاری برخوردار باشند و افکاری مثبت داشته باشند، بهترین سطح عملکردی را به ثبت می‌رسانند؛ بنابراین نه‌تن‌ها لازم است که سطح انرژی ذهنی توسعه یابد، بلکه باید در بهترین سطح نیز حفظ شود.

بیشتر بخوانید

پرسشنامه شکاف دیجیتال

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان شکاف دیجیتال بین افراد

تعداد سوال: 10

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه شکاف دیجیتال

شکاف دیجیتالی: نخستین بار واژه‌ی شکاف دیجیتالی از لاری‌ایروینگ (یکی از کارمندان ارشد دولت ایالت متحده امریکا)، گرفته شد، مقصود وی از این واژه اشاره‌ای بود میان افرادی که از سخت افزار و نرم افزار تکنولوژی در خانواده‌ها بهره‌مند بوده و انبوهی از اشخاصی که توان خریداری این ابزار را نداشتند (دراگولنسکو، 2002). در مورد معنای اصطلاح شکاف دیجیتالی هنوز اختلاف نظر وجود دارد. شکاف دیجیتالی اصطلاحی است که برای بیان نابرابری‌های توزیع جهانی در زمینه‌ی دسترسی به تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات استفاده می شود (کریمی، 1392). شکاف دیجیتالی فاصله‌ی بین افرادی است که به وسیله‌ی اینترنت دارای مزایا هستند و کسانی که از مزایای اینترنت محرومند ( راجرز، 2001). شکاف دیجیتالی در معنای گسترده، فاصله ی موجود بین کسانی که به فناوری‌های نوین‌ (تلفن، کامپیوتر، دسترسی به اینترنت) و خدمات مرتبط با آن دسترسی دارند و کسانی که این دسترسی را ندارند می باشد (متیک، 2006). شکاف دیجیتالی توصیف الگوی دسترسی نابرابر به فناوری اطلاعات بر اساس درآمد، نژاد، قومیت، جنسیت، سن و جغرافیا از اواسط دهه‌ی 1990 می باشد(کریمی، 1392).

پرسشنامه پیروی از رژیم غذایی (جورجیو لوبِرا 2014)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی پیروی از رژیم غذایی از ابعاد مختلف (خوردن کنترل نشده، محدودیت در خوردن، خوردن از روی هیجان)

تعداد سوال: 18

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه پیروی از رژیم غذایی (جورجیو لوبِرا 2014)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 18 سوال بوده و هدف آن ارزیابی پیروی از رژیم غذایی از ابعاد مختلف (خوردن کنترل نشده، محدودیت در خوردن، خوردن از روی هیجان) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب شغل معلمی (ریچادسون و وات 2006)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب شغل معلمی (مشارکت اجتماعی، توانایی و ارزش درونی تدریس، کار کردن با کودکان و نوجوانان، وضعیت اجتماعی، وقت گذاشتن برای خانواده، تجربه مثبت قبلی یادگیری و آموزش، تخصص و مهارت، دلسردکننده اجتماعی، تاثیرات اجتماعی، درآمد و حقوق، رضایت از شغل، شغل جایگزین، امکان انتقال شغلی، دشواری، امنیت شغلی)

تعداد سوال: 58

تعداد بعد: 15

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 8500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب شغل معلمی (ریچادسون و وات 2006)

آموزش، تدریس و معلّمی، یکی از بهترین مشاغل دنیاست. وقتی این جمله را می‌خوانید به دلایل مختلف، می‌خواهید در مقابل آن مقاومت کنید و اگر از شما سؤال کنند که مهم‌ترین مزیّت معلّم بودن چیست؛ شاید تنها پاسختان این باشد که “سه ماه تعطیلات تابستان و دو هفته تعطیلات عید نوروز”!  صد البته که تعطیلات تابستانی هم یکی از مزایای شغل معلّمی است، اما این یک مزیت خیلی خیلی کوچک است که با موارد دیگر قابل مقایسه نیست.

1. معلمی چیزی فراتر از یک شغل است.

معلّمی فقط یک شغل نیست، معلّمی یک عشق و یک انتخاب است. به قول شهید رجایی، “اگر معلّمی را فقط به عنوان شغل انتخاب کرده‌ای رهایش کن و اگر عشق توست مبارکت باد.”

بله، معلّمی فقط یک شغل نیست چرا که اگر این‌طور بود، با وجود استرس‌های فراوان، مسئولیت‌های بیش از حد، نیاز به مهارت‌های مختلف و درآمد پایین در مقایسه با مشاغل دیگر، هیچ کس این شغل را قبول نمی‌کرد. فقط در صورتی که عاشق یاد دادن و یاد گرفتن و عاشق کار کردن با بچه‌ها و نوجوان‌ها و جوان‌ها باشید می‌توانید معلّم خوبی باشید و با وجود همه‌ی سختی‌ها، از این شغل لذت ببرید. بیشتر بخوانید

پرسشنامه مولفه های دانش دبیران

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی مولفه های دانش دبيران (دانش تعاملی، دانش مهارتی، دانش شناختی، دانش فناوری، دانش رویه ای، دانش مدیریت و برنامه ریزی)

تعداد سوال: 61

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه مولفه های دانش دبیران

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 61 سوال بوده و هدف آن ارزیابی مولفه های دانش دبيران (دانش تعاملی، دانش مهارتی، دانش شناختی، دانش فناوری، دانش رویه ای، دانش مدیریت و برنامه ریزی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه تشخیص ارزشیابی کاذب در مدارس

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: : ارزیابی و تشخیص ارزشیابی کاذب در مدارس (عاملیت حرفه ای معلم، برنامه ریزی و ساختاری، امکانات و ابزار، تعاملات بین فردی)

تعداد سوال: 35

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه تشخیص ارزشیابی کاذب در مدارس

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 35 سوال بوده و هدف آن ارزیابی و تشخیص ارزشیابی کاذب در مدارس (عاملیت حرفه ای معلم، برنامه ریزی و ساختاری، امکانات و ابزار، تعاملات بین فردی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه بازطراحی شغلی (اسلمپ و لابرودریک 2013)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی بازطراحی شغلی معلمان از ابعاد مختلف (باز طراحی شغلی وظیفه ای، باز طراحی شغلی شناختی، باز طراحی شغلی رابطه ای)

تعداد سوال: 13

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بازطراحی شغلی (اسلمپ و لابرودریک 2013)

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 13 سوال بوده و هدف آن ارزیابی بازطراحی شغلی معلمان از ابعاد مختلف (باز طراحی شغلی وظیفه ای، باز طراحی شغلی شناختی، باز طراحی شغلی رابطه ای) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…