پرسشنامه رضایت زندانیان از محیط زندان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان رضایت زندانیان از محیط زندان

تعداد سوال: 4

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایح: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رضایت زندانیان از محیط زندان

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 4 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان رضایت زندانیان از محیط زندان می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه رضایت زندانیان از امکانات آموزشی زندان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي میزان رضایت زندانیان از امکانات آموزشی زندان از ابعاد مختلف (کلاس های آموزشی و کمک درسی، کتابخانه، امکانات صمعی و بصری، فعالیت های هنری و فرهنگی، امکان ادامه تحصیل)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 8500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رضایت زندانیان از امکانات آموزشی زندان

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 25 سوال داشته و هدف آن ارزيابي میزان رضایت زندانیان از امکانات آموزشی زندان از ابعاد مختلف (کلاس های آموزشی و کمک درسی، کتابخانه، امکانات صمعی و بصری، فعالیت های هنری و فرهنگی، امکان ادامه تحصیل) مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:

پرسشنامه رضایت زناشویی (عنایت و حاجیان، 1394)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي میزان رضایت زناشویی

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رضایت زناشویی (عنایت و حاجیان، 1394)

يكي از نهادهاي مهم اجتماعي كه به لحاظ اهميت، نقش و كاركردهاي مختلف، مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است، نهاد خانواده مي­باشد. لذا اهميت شناخت و بررسي عواملي كه سبب قوام اين نهاد اجتماعي مي­گردند، مي­تواند گامي مفيد در راستاي ارتقاي فرهنگ جامعه باشد. آدمي در خانواده الفباي اجتماعي شدن و فرهنگ پذيري را مي­آموزد. هر چه از عمر خانواده­هاي گسترده مي­گذرد و تبلور خانواده هسته اي در جامعه بيشتر مي­شود، اهميت روابط بين اعضاي خانواده به ويژه زن و شوهر، به عنوان اركان اصلي خانواده واضحتر مي­گردد. در اين ميان رضايت زناشويي، يکي از مهمترين عوامل اثرگذار بر عملکرد خانواده مي­باشد. در ابتدا ازدواج و تشکیل خانواده معمولاً به عنوان منبعی از خشنودي و رضایت براي فرد است. در واقع همه زوج­ها به دنبال آن هستند که از زندگي زناشويي خود لذت ببرند و احساس رضايت کنند، ولی متاسفانه گاهی اوقات زندگی زناشویی به عنوان منبعی از ناکامی تبدیل می­شود. چگونه این فرایند اتفاق می افتد؟ منظور از رضایت زناشویی چیست؟ چرا بعضی از زوجین از زندگی خود رضایت ندارند؟ بیشتر بخوانید

پرسشنامه رضایت دانش آموزان از برنامه های درسی (کشاورز زاده،1391)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی میزان رضایت دانش آموزان از برنامه های درسي

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رضایت دانش آموزان از برنامه های درسي

برنامه ریزی درسی چیست؟

تعریف برنامه ریزی درسی:برنامه ریزی درسی شامل سازماندهی یک سلسله فعالیت های یاددهی ویادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب د ررفتار یادگیرنده ها و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات است(یارمحمدیان۱۳۸۹).

برنامه ریزی درسی ا زلحاظ مفهومی اشاره به یک فرایند دارد که  حاصل یا نتیجه ی آن برنامه ی درسی است.واژه ی برنامه درسی به معنای میدان مسابقه و یا فاصله و مقدار راهی است که افراد باید طی کنند تا به هدف  مورد نظر دست یابند(فتحی واجارگاه ۱۳۸۹).

تعریف عملیاتی ا زبرنامه ریزی درسی(قلمروهای برنامه ریزی درسی)

به طور کلی برنامه ریزی درسی به آن حوزه علمی اشاره می کند که مشتمل بر قلمرهای زیر است:

۱- مبانی برنامه ریزی درسی: منظور از مبانی برنامه ریزی درسی آن دسته از نیروهای بنیادی و اساسی است که بر برنامه های درسی ، اهداف و محتوای آن اثر گذاشته و در ادبیات برنامه ریزی درسی از آن تحت عنوان عوامل تعیین کننده برنامه درسی نام برده می شود. بیشتر بخوانید

پرسشنامه رضایت تماشاگران از سالن های ورزشی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان رضایت تماشاگران از سالن های ورزشی

تعداد سوال: 12

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رضایت تماشاگران از سالن های ورزشی

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 12 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان رضایت تماشاگران از سالن های ورزشی می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…

پرسشنامه رضایت از کیفیت خدمات همایش

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان رضایت بازدیدکنندگان از کیفیت خدمات همایش

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رضایت از کیفیت خدمات همایش

مفهوم کیفیت خدمات

مفهوم کیفیت خدمات موضوعی ذهنی است. کیفیت خدمات به وسیله گیرندگان آن تعیین می گردد. کیفیت به شکل جدی به ادراکات مشتریان بستگی دارد. به نظر مفهوم کیفیت خدماتمی رسد این دیدگاه در زمینه تعریف کیفیت در حوزه خدمات از جذابیت ویژه ای برخوردار است. اغلب تعاریف در زمینه کیفیت خدمات به مقوله مشتری محوری برمی گردد.  کیفیت خدمات در این حالت به عنوان تفاوت بین انتظارهای مشتری باز می گردد. در این حالت برای عملکرد خدمت قبل از برخورد با مشتری و ادراکات آنها از این مفهوم استفاده می شود. (عباسی و همکاران، ۱۳۹۵).

کیفیت خدمات یکی از مهمترین عوامل موثر در حفظ و جذب مشتریان جدید در سازمان های خدماتی محسوب می شود. (حقیقی و همکاران، ۱۳۹۳). کیفیت خدمات عبات است از تفاوت بین انتظارات مشتریان قبل از استفاده از خدمات سازمان و تصویری که از خدمات دریافت شده دارند.(مظفری، ۱۳۹۶). کیفیت خدمات را به عنوان مقایسه ذهنی که مشتری مابین کیفیت خدمتی که می خواهد دریافت کند تعریف می کنند. کیفیت خدمات به وسیله تمایزات بین انتظارات مشتری از عملکرد ارائه دهندگان خدمات و ارزیابی آنها از خدماتی که دریافت کرده اند، تعریف می شود. (عباسی و همکاران، ۱۳۹۵). بیشتر بخوانید

پرسشنامه رضایت از زندگی در جامعه ایرانی (هاشم زهی و مهدوی، 1391)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي میزان رضایت از زندگی در جامعه ایرانی

تعداد سوال: 9

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رضایت از زندگی در جامعه ایرانی (هاشم زهی و مهدوی، 1391)

رضایت از زندگی چیست؟

این درک و آگاهی به دو صورت عینی و ذهنی بروز می کند. جنبه عینی کیفیت زندگی همان شیوة رفتارهای قابل مشاهده فرد در جنبه های مختلف زندگی است، از اینرو مردم با مشاهده نحوة زندگی یک فرد می توانند در مورد کیفیت زندگی او قضاوت کنند.آیا شما از زندگی خود رضایت دارید؟ رسیدن به رضایت از زندگی شما را تبدیل به یک انسان شاد و خوشبخت خواهد کرد و البته جالب است که این رابطه به صورت برعکس نیز صدق میکند.

به گزارش سپیده دانایی؛ مفهوم رضایت از زندگی، هرچند که با مفاهیم دیگری مانند خوش‌بینی و شادکامی نزدیک است، اما تعریف خاص خود را دارد. رضایت از زندگی به معنی احساس فرد در مورد عملکرد و شرایط زندگی‌اش و یا به عبارت دیگر ارزیابی سلامت و بهزیستی‌اش است. بیشتر بخوانید

پرسشنامه راهکارهای کاهش مدت زمان رسیدگی به تخلفات اداری

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی و شناسایی راهکارهای کاهش مدت زمان رسیدگی به تخلفات اداری (انگیزشی، تشکیلاتی، اداری، سازمانی، فرآیندی، گروه تحقیق)

تعداد سوال: 18

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه راهکارهای کاهش مدت زمان رسیدگی به تخلفات اداری

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: با توجه به عموم و اطلاق ماده يك قانون رسيدگي به تخلفات اداري درخصوص شمول قانون مزبور به مطلق كارمندان دولت و صراحت تبصره ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور كه مقرر داشته، منظور از كارمندان كليه كاركنان رسمي‌، ثابت، دائم، پيماني، و قراردادي است. دادنامه‌هاي ۱۸۳ ـ ۳۱/۲/۱۳۸۳ و ۴۹۵ ـ ۳۱/۴/۱۳۸۲ شعبه دهم تجديد‌نظر ۱۲۶۸ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ شعبه ششم تجديدنظر در حدي كه متضمن شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري درباره كارمندان قراردادي جهاد سازندگي مي‌باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.ـ  دستگاه‌هاي مزبور، ضمن تبصره ۱ ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۳ که در همين مجموعه درج گردیده، تعیین شده است.‌ـ‌  به ق.آ.د.م. بیشتر بخوانید

پرسشنامه راهکارهای حفظ و افزايش هواداران فوتبال

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی و شناسایی راهکارهای حفظ و افزايش هواداران فوتبال (فرهنگی، ارزشی، زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی، فنی)

تعداد سوال: 26

تعداد بعد: 6

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه راهکارهای حفظ و افزايش هواداران فوتبال

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 26 سوال بوده و هدف آن ارزیابی و شناسایی راهکارهای حفظ و افزايش هواداران فوتبال (فرهنگی، ارزشی، زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی، فنی) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…

پرسشنامه راهکارهای ارتقای ارزش های بصری و هنری فضاهای عمومی شهری

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی راهکارهای ارتقای ارزش های بصری و هنری فضاهای عمومی شهری (راهکارهای کالبدی، راهکارهای اجتماعی، راهکارهای معنایی، راهکارهای محیطی)

تعداد سوال: 12

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه راهکارهای ارتقای ارزش های بصری و هنری فضاهای عمومی شهری

عرصه عمومي بايد شرايطي را براي گروه هاي مختلف اجتماعي فراهم کند تا علاوه بر رابطه هاي با واسطه، به طور بي واسطه نيز با يکديگر ارتباط برقرار کنند.. محورهاي ديد شهرها نمونه اي از يک عرصه عمومي هستند که ارتباط بصري بين چشم اندازهاي مطلوب شهري يا عناصر شاخص شهري را از طريق يک محور حرکتي يا کانال بصري برقرار مي سازند. کيفيت ارزش هاي بصري محورهاي حرکتي بين نقاط شاخص شهري مي تواند نقش مهمي در ميزان کيفيت اينگونه فضاهاي شهري و همچنين خوانايي محيط داشته باشد. بنابراين در راستاي ارتقاي کيفيات بصري محيط هاي شهري مي بايستي معيارها و شاخص هاي مورد اهميت را شناسايي کرده و در ادامه در راستاي تقويت آنها نقاط ضعف را از طريق سنجش کمي کيفيت به صورت تحليل هاي فضايي- مکاني در محدوده مورد مطالعه نشان داد. پژوهش هاي صورت گرفته نشان مي دهد عوامل اصلي کيفيت ارزش هاي بصري در کريدورهاي ديد شهري عوامل خوانايي، زيبايي محيطي و جداره ها، تداوم و توالي حرکت، پيوستگي جداره ها، فضاي سبز طبيعي، عناصر کيفي نظام بصري و عناصر منظر شهري محسوب مي شوند.